Update nieuwbouw 12 oktober 2023

12 oktober 2023

Het voorstel voor nieuwbouw aan de Blauwe Hof is vorige week door het college van burgermeester en wethouders behandeld en aangenomen. Nieuwbouw voor MFA (Multi-Functionele Accomodatie) gaat door! MFA betekent dat het gebouw van de gemeente is en dat meerdere partijen er gebruik van maken, wat voor ons huidige gebouw ook al het geval is.

Op locatie Kraaijenberg vertrekken nu de laatste kunstenaars van de Broedplaats. Wanneer de ruimtes leeg zijn, gaat een bedrijf aan het werk om de lege lokalen en de rest van het gebouw voor ons gehele kindcentrum geschikt te maken. Als de opknapbeurt is gedaan en de benodigde extra klaslokalen geplaatst zijn, kunnen we met ons hele kindcentrum intrek nemen op Kraaijenberg.