Update nieuwbouw 9 april 2024

9 april 2024

In januari hebben we met een grote groep afgevaardigden vanuit de gemeente, school, opvang en wijkvereniging een architect geselecteerd die ons nieuwe gebouw op Blauwe Hof 4003 mag gaan ontwerpen.  Architect Frencken Scholl zal de nieuwbouw gaan vormgeven, misschien vindt u het leuk om eens op hun website  https://frenckenscholl.nl te kijken om een indruk te krijgen van hun eerdere ontwerpen. Inmiddels hebben we met de wijkvereniging, gemeente en ons kindcentrum puzzelsessies gehad met architect Rosanne Jansen van Frencken Scholl om onze wensen aan te scherpen. We hebben gepuzzeld, letterlijk met blokjes piepschuim wat lokalen, bergingen, aula, activiteitenruimtes, gymzaal en dergelijke voorstellen. Die werden dan geplaatst op een uitvergrote afbeelding van de huidige footprint.  Fijn om gezamenlijk te puzzelen waar ruimtes en ingangen etc. geplaatst kunnen worden. Het levert inzichten om met elkaar als gebruikers van de MFA daarover in gesprek te gaan. We gaan daarbij telkens uit van onze Kindcentrum visie als onderlegger. Het proces gaat van grof tot steeds fijner en we hebben daarom dan ook nog niets concreets te delen aan hoe het gebouw eruit gaat zien.