Aanvraag vrijstelling schoolbezoek

Voor de volgende omstandigheden kan een vrijstelling van schoolbezoek worden aangevraagd:

 • Vakantieverlof (alleen bij uitzondering, namelijk wanneer de aard van het beroep van de ouder(s) het onmogelijk maakt in de reguliere vakantieperiode); maximaal 10 dagen
 • Verhuizing; maximaal 1 dag
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad** binnen de woonplaats; maximaal 1 dag
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats; maximaal 2 dagen
 • 12 1⁄2-, 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders; maximaal 1 dag
 • 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders; maximaal 1 dag
 • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten zonder uitzicht op herstel tot en met de derde graad; periode in overleg met schooldirectie
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad; maximaal 2 dagen
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad; maximaal 1 dag

Voor andere, naar het oordeel van de schooldirectie belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof (b.v. bezoek aan een tandarts voor zover dit niet buiten schooltijd kan), bepaalt de directie de duur van het verlof (maximaal 10 dagen per schooljaar).

** eerste graad = ouders, tweede graad = broertjes en zusjes en opa’s en oma’s, derde graad is overgrootouders, ooms en tantes en neven en nichten.

Digitaal formulier

  Velden met een * zijn verplicht

  Verzoekt om vrijstelling voor zijn/haar kind(eren):

  t/m


  ochtendmiddagdagmeerdere dagen

  Handtekening*

  U kunt uw handtekening zetten door in het vakje te tekenen met de muis

  Klik op onderstaande knop om uw aanvraag te verzenden

  Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u schriftelijk bezwaar indienen bij de directeur van de school. U meldt daarbij waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. De directeur nodigt u vervolgens uit voor een gesprek zodat u uw bezwaar mondeling kunt toelichten.

  Zie ons privacybeleid voor informatie over de gegevensverwerking.