Hoofdluiscontrole

In de week volgende na elke vakantie worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd. De leerkrachten vragen hiervoor elke keer de hulp van ouders via Parro. Als u wilt helpen, kunt u zich bij hen aanmelden.

Protocol hoofdluis

Met onderstaande richtlijnen volgen we de nieuwste adviezen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Algemeen

Hoofdluis is vooral een probleem voor de omgeving vanwege het besmettingsrisico. Met name op scholen, waar veel mensen/kinderen bij elkaar komen, kan deze besmetting gemakkelijk van de één naar de ander worden overgebracht.

Om een hoofdluisepidemie te voorkomen, is het gewenst dat de school regels vaststelt en afspraken maakt met de Groeps Contact Ouders (GCO’s), de ouders/verzorgers en leerkrachten.

Ouders/verzorgers zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de controle op en de behandeling van luizen/neten bij hun eigen kind(eren). Ouders/verzorgers kunnen nooit een vrijwilliger aanspreken op hun werkwijze of conclusie. Om het taboe te doorbreken gaan we in alle openheid om met het hebben van luizen. Het is vervelend maar normaal als iemand luizen heeft. Als bekend is wie luizen heeft, kan iedereen hier rekening mee houden en verdere besmetting voorkomen.

Enkele wetenswaardigheden over luizen:

 • Hoofdluizen kunnen niet springen, vliegen of zwemmen. Direct haar-op-haar contact is de enige manier om luizen op te lopen.
 • Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat luizencapes niet bijdragen aan het voorkomen van hoofdluis. Wanneer luizen gescheiden zijn van het menselijk lichaam kunnen ze maar kort overleven en worden de luizen dusdanig zwak dat een besmetting onwaarschijnlijk is.
 • Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van aanvullende maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels en kleding. Het advies voor een grondige schoonmaak is dan ook niet langer van toepassing.
 • Sommige mensen lijken vatbaarder voor het krijgen van hoofdluis dan anderen. Vergelijk het met muggenbeten; de één heeft er nooit last van, terwijl een ander altijd gestoken wordt. De oorzaak hiervan is (nog) niet achterhaald.
Het protocol

In de eerste week na elke schoolvakantie worden leerlingen van alle groepen op woensdag om 08:30 gecontroleerd op hoofdluis e/o neten door vrijwillige ouders van de betreffende groep. Dit wordt gecoördineerd door de GCO van die groep.

Wat te doen wanneer er bij een leerling hoofdluis en/of neten worden geconstateerd tijdens de hoofdluiscontrole:

 1. Wanneer bij een leerling luizen en/of neten worden gesignaleerd, wordt dit doorgegeven aan de leerkracht. (Bij het aantreffen van neten en/of luis, wordt een andere vrijwilliger gevraagd mee te kijken.)
 2. De leerling blijft in de groep, bij lang haar een staart maken. De leerkracht neemt z.s.m. telefonisch contact op met ouders van de betreffende leerling om hiervan melding te maken. Het kind dient zo snel mogelijk thuis te worden behandeld; 2 weken elke dag kammen met een fijne kam waarbij andere gezinsleden ook worden gecontroleerd. (Speciale anti-hoofdluisshampoo alleen ondersteunend of bij hardnekkige problematiek gebruiken.)
 3. De leerkracht zorgt ervoor dat alle ouders van de groep dezelfde dag onderstaande hoofdluisbrief van school per mail ontvangen. Deze staat op SharePoint.
 4. Na twee weken vindt een hercontrole van de groep plaats.
 5. Bij hardnekkige problematiek wordt ondersteuning van de GGD Gelderland-Zuid ingeschakeld. De doktersassistente kan uitleg geven tijdens een controle en/of de schoolverpleegkundige neemt contact op met het betreffende gezin om hen te ondersteunen.

Wat te doen wanneer er bij een leerling hoofdluis is geconstateerd door de ouder zelf:

 1. De leerling is gewoon welkom in de groep wanneer de ouder de behandeling is gestart. Bij lang haar een staart maken.
 2. De leerkracht zorgt ervoor dat alle ouders van de groep dezelfde dag onderstaande hoofdluisbrief van school per mail ontvangen. Deze staat op SharePoint.
 3. De leerkracht neemt z.s.m. contact op met de GCO. De hele groep moet z.s.m. gecontroleerd worden.
 4. Daarna volgen de hierboven beschreven stappen vanaf punt 4.

Taken en verwachtingen van GCO’s en vrijwillige ouders:

 1. Systematisch controleren na de verschillende schoolvakanties.
 2. Signaleren van evt. hoofdluis en/of neten: Op school wordt gecontroleerd en gesignaleerd, het kammen gebeurt thuis. Controleer grondig met de handen (plukje voor plukje) het gehele haar en gebruik de platte kant van een satéstokje om scheidingen in het haar te maken. Schenk extra aandacht aan plekken, zoals achter de oren, in de nek, de kruin en de pony en controleer dicht op de hoofdhuid. Gooi het satéstokje na controle van een kind weg.
 3. Noteren van de bevindingen op de controlelijst die in de desbetreffende groep aanwezig is.
 4. Volgen van de stappen van dit protocol.
Hoofdluisbrief

Beste ouders/verzorgers,

In de groep van uw kind is vandaag hoofdluis geconstateerd. De ouders/verzorgers van het (de) betreffende kind(eren) zijn door de leerkracht geïnformeerd. Om verdere verspreiding te voorkomen, vragen wij u dringend om bij uw kind(eren) de komende week de haren te controleren op de aanwezigheid van luizen en neten.

Thuis controleren en behandelen: Kammen met een fijntandige (neten)kam is de beste aanpak. Het haar na het wassen van voren naar achteren en van achteren naar voren kammen boven een wit stuk papier. (gebruik evt. crèmespoeling om makkelijker te kammen). Voor een uitgebreide instructie, bekijk dit filmpje van de RIVM.

Als u buiten de controles om hoofdluis/neten heeft geconstateerd, volg dan deze stappen:

 1. Melden op school; zo mogelijk dezelfde dag, anders meteen de volgende ochtend. Broertjes en zusjes zelf meteen controleren.
 2. Starten met elke dag kammen!
 3. Uw kind kan gewoon naar school, lange haren in een staart.
 4. Volgens de richtlijnen van het RIVM hoeft u niet meer uw hele huis schoon te maken/alles te wassen etc.
 5. Behandeling met een speciale shampoo (drogist) is niet noodzakelijk, maar kan desgewenst ondersteunend zijn naast het dagelijks kammen.
 6. Na een week niets gevonden? Gewoon nog 7 dagen blijven kammen.
 7. Na twee weken vanaf de eerste controle wordt de hele groep nogmaals gecontroleerd of niemand meer hoofdluis of neten heeft.
 8. Het allerbelangrijkste is 14 dagen kammen, kammen en nog eens kammen!!!

We hopen u zo voldoende te hebben ingelicht en rekenen op uw medewerking.

Namens het team,

Karin Boon