Kanjertraining

Kindcentrum Westwijzer maakt gebruik van de Kanjertraining, om de manier waarop we met elkaar omgaan goed te regelen en de sfeer goed te krijgen en te houden.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn:

vertrouwen
rust
wederzijds respect
sociale redzaamheid
ouderbetrokkenheid
burgerschap
gezond gedrag
duurzaamheid

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen in elke groep en vertrouwensoefeningen het gehele jaar door. Met behulp van de petten (zie: anti-pestprotocol) spelen we met de kinderen situaties uit om hen zo te leren om te gaan met lastige situaties. Verder geeft de Kanjertraining aan kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders handvatten hoe we met elkaar om willen gaan en hoe we een gemeenschappelijke taal spreken.