Medezeggenschapsraad

Gegevens MR 2023-2024

Oudergeleding

Sander van Alphen
Vader van drie kinderen, waarvan momenteel (2022) nog 2 op Kindcentrum Westwijzer (nieuwe schooljaar 2022/2023 groep 8 en groep 5). Onze oudste zit inmiddels op de Middelbare school. Getrouwd met Maartje, een echte Wijchense, zelf kom ik oorspronkelijk uit Nijmegen. Sinds 2012 alweer woonachtig op de Blauwe Hof, lekker dicht bij de school.

In het dagelijks leven ben ik Directeur bij GHW Assurantiegroep BV aan het Takenhofplein en ook vanuit die functie heb ik een aantal nevenfuncties binnen onze branche. Door de jaren heb ik diverse vraagstukken voorbij zien komen in de leergangen van onze kinderen. Vanuit die ervaringen vond ik het een mooi moment om in 2022 toe te treden tot de MR. Op die manier ga ik proberen om een bijdrage te leveren aan de koers en beslissingen van de school.

Hanneke Pasman
Met ingang van het huidige schooljaar mag ik de ouders van de kinderen op Kindcentrum Westwijzer vertegenwoordigen in de MR. Ik woon samen met Antoine en onze drie kinderen op de Aalsburg. Doordeweeks ben ik veelal op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) te vinden waar ik werk als jurist.
Inmiddels zitten twee van onze kinderen op Kindcentrum Westwijzer. Onze oudste dochter Jolien zit alweer in groep 5 en onze jongste dochter Yelka zit in groep 1/2a. Onze zoon Loek is 3 jaar oud en mag volgend jaar naar school.
De komende jaren kun je mij dus veelal rondom het kleuterplein vinden. Heb je een vraag of aandachtspunt voor de MR, schroom dan niet om me even aan te spreken!

Thijs de Valk
Ik ben CEO (sinds kort) van Yoast, wat jullie misschien wel kennen als je wel eens in Wijchen centrum komt. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen, waarvan de oudste nu in groep 2 zit. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de school waar onze kinderen waarschijnlijk de komende jaren naartoe zullen gaan. Ik denk dat een stem vanuit de ouders belangrijk is, dus ik hoop die zo goed mogelijk te zijn!”

Personeelsgeleding

Peter Disveld – Secretaris
Nu een jaar of 8 leerkracht op Westwijzer, voorheen de Speelhoeve. Ik zit al heel wat jaartjes in de MR en heb ook op vorige scholen in de MR gezeten. De manier waarop de MR betrokken is bij de besluiten die de school neemt, heeft mij altijd wel aangetrokken. Sinds vorig jaar ben ik de secretaris van de MR. Ook zit ik nu voor het derde jaar in de GMR zodat de lijntjes tussen de GMR en de MR kort zijn.

Laura Huting
Ik ben leerkracht van groep 1-2 C. 3 jaar geleden heb ik opnieuw plaats genomen in de MR omdat ik het leuk vind om naast mijn werk in de klas, me ook bezig te houden met beleidsmatige zaken. Samen met 2 collega’s en 3 ouders meedenken over de plannen die ter tafel komen en daar vervolgens advies of instemming over geven, houdt me scherp en vind ik interessant.

Marloes Hoeksema
Ik ben leerkracht van groep 6B en leerkrachtcoach. Samen met mijn man heb ik drie zoons die inmiddels de basisschool ontgroeid zijn. In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden in de sportschool.

Inmiddels zit ik al voor de derde keer in de MR met steeds een periode van 3 jaar. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij beslissingen die de school aangaan en op de hoogte te zijn van wat er speelt. Ik verwacht met mijn kennis en ervaring een positieve invloed te kunnen hebben op de te nemen beslissingen en de te geven adviezen bij onderwerpen die de MR aangaan. Verder kijk ik uit naar een prettige samenwerking met de overige MR-leden en het gezamenlijk werken aan een school waar kinderen en ouder met plezier komen.

Afgevaardigde van Kindcentrum Westwijzer naar de GMR

Judith van der Linden

Contact

westwijzer.mr@nullkansenkleur.nl

Notulen en nieuws MR vergaderingen