Onderwijsgids

Adressen en telefoonnummers

Gebouwen
Kindcentrum Westwijzer
Blauwe Hof 4003
6602 WT Wijchen
Hoofdgebouw
(groepen 1/2, 3 en 4)
024-6416780
Kraaijenberg 8020
6601 RM Wijchen
Groepen 5 t/m 8024-6452687
Kindcentrum Westwijzer online
Website 

www.kindcentrumwestwijzer.nl

Algemeen e-mailadres

kindcentrumwestwijzer@nullkansenkleur.nl

Facebookpagina

Kindcentrum Westwijzer Wijchen

Directeur: Karin Boon

westwijzer.directie@nullkansenkleur.nl

Medezeggenschapsraad

Voorzitter: Sander van Alphen

Secretaris: Peter Disveld (westwijzer.mr@nullkansenkleur.nl)

Ouderraad

Voorzitter: Willeke Kersten (ouderraadwestwijzer@nullgmail.com)

Kinderopvang

Manager opvang: Jolanda van Vuuren

ClusterKCWestwijzer@nulldeeerstestap.nl

Peuteropvang, BSO, waaronder VSO/NSO (voorschoolse & naschoolse opvang)

Telefoon BSO:                      06-51445909

Telefoon Peuteropvang:       0650230123

Schoolarts/GGD

jgzbedrijfsbureau@nullggd-nijmegen.nl

Sociale wijkteams Wijchen

Telefoon: 024-6425759

www.sociaalwijkteamwijchen.nl

Inlooppunt Het Noorderlicht
Roerdompstraat 76, 6601 DL, Wijchen

U kunt hier binnenlopen op alle werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur.

Inspectie basisonderwijs

Algemeen telefoonnummer: 088-6696000

Vragen over onderwijs (gratis nummer): 0800-5010

Meldpunt vertrouwensinspecteur (lokaal tarief): 0900-1113111

Postadres: Postbus 2730 3500 GS Utrecht

Bezoekadres: Park Voorn 4 3544 AC Utrecht

Klachtencommissie
Interne contactpersonen:

Inge Klinkhamer: inge.klinkhamer@nullkansenkleur.nl

Marloes Hoeksema: marloes.hofmans@nullkansenkleur.nl

Externe vertrouwenspersoon Samenwerkingsstichting Kans & Kleur:

Mevr. Truus Palmen: 06-29233401

Dhr. Wilm Janssen: 024-39779737 of 06-17421434

Handige e-mailadressen
Samenwerkingsstichting Kans & Kleurinfo@nullkansenkleur.nl
Kindcentrum Westwijzer algemeenkindcentrumwestwijzer@nullkansenkleur.nl
Leerlingenzorgwestwijzer-IB@nullkansenkleur.nl
Administratie Patricia van Elkwestwijzer.administratie@nullkansenkleur.nl
Sandra Moser (adjunct-directeur gr 1 t/m 8)sandra.moser@nullkansenkleur.nl
Carmen Daalmans (Intern Begeleider)carmen.daalmans@nullkansenkleur.nl
Tom Wouters (ICT- en coördinator
Toekomstgericht onderwijs)
tom.wouters@nullkansenkleur.nl
Inge Klinkhamer (coördinator pedagogisch klimaat
en pedagogisch handelen)
inge.klinkhamer@nullkansenkleur.nl
Perry Reffeltrath(rekencoördinator a.i.)perry.reffeltrath@nullkansenkleur.nl
Godelieve Leenders (talentbegeleider)godelieve.leenders@nullkansenkleur.nl
vacature (Interne Cultuur
Coördinator)
Marloes Hofmans (coach voor leerkrachten)marloes.hofmans@nullkansenkleur.nl
Nathaly Hobert (Specialist Taal en Lezen a.i.)nathaly.hobert@nullkansenkleur.nl
E-mailadressen leerkrachten
1/2Akatie.van.hout@nullkansenkleur.nllisanne.bindels@nullkansenkleur.nl
1/2Bloes.voncken@nullkansenkleur.nlcindy.kersten@nullkansenkleur.nl
1/2Cjeanette.school@nullkansenkleur.nllaura.huting@nullkansenkleur.nl
1/2Dkim.kuijltjes@nullkansenkleur.nlyfke.schuller@nullkansenkleur.nl
3Adiny.schiebroek@nullkansenkleur.nlnelleke.van.lanen@nullkansenkleur.nl
3Bmarleen.arens@nullkansenkleur.nlnathaly.hobert@nullkansenkleur.nl
4Apeter.disveld@nullkansenkleur.nl
4Bsaskia.budde@nullkansenkleur.nlricky.seinstra@nullkansenkleur.nl
5nelleke.van.lanen@nullkansenkleur.nlsanne.rooijendijk@nullkansenkleur.nl
5/6marloes.hofmans@nullkansenkleur.nlanja.gunsing@nullkansenkleur.nl
6dolinde.weijers@nullkansenkleur.nlinge.klinkhamer@nullkansenkleur.nl
7Aanke.derks@nullkansenkleur.nlricky.seinstra@nullkansenkleur.nl
7Btom.wouters@nullkansenkleur.nlanja.gunsing@nullkansenkleur.nl
8Anienke.janssen-poort@nullkansenkleur.nlperry.reffeltrath@nullkansenkleur.nl
8Bperry.reffeltrath@nullkansenkleur.nlcindy.cornelissen@nullkansenkleur.nl
E-mailadressen ambulante medewerkers
Vakleerkracht Lichamelijke Oefeningjasper.van.horssen@nullkansenkleur.nl
Onderwijsassistent groepen 5, 5/6 en 6dianne.aalbers@nullkansenkleur.nl
Relevante websites
Kindcentrum Westwijzerwww.kindcentrumwestwijzer.nl
Bestuur Samenwerkingsstichting Kans en Kleurwww.kansenkleur.nl
Kinderopvang de Eerste Stapwww.deeerstestap.nl
Onderwijsinspectiewww.onderwijsinspectie.nl
Vensters POwww.vensterspo.nl

Kanjertraining

Kindcentrum Westwijzer is een Kanjercentrum. We gebruiken de Kanjertraining om in het Kindcentrum de manier waarop we met elkaar omgaan goed te regelen en de sfeer goed te krijgen en te houden. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig speel- en leerklimaat.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen in elke groep en vertrouwensoefeningen het gehele jaar door. Met behulp van de petten spelen we met de kinderen situaties uit om hen zo te leren om te gaan met lastige situaties. Verder geeft de Kanjertraining aan kinderen, leerkrachten en ouders handvatten hoe we met elkaar om willen gaan en hoe we een gemeenschappelijke taal spreken.

Onze visie op spelen

Wanneer u uw kind bij Kindcentrum Westwijzer aanmeldt, is het belangrijk dat u weet wat onze visie op spelen is. Mensen leren op twee manieren, namelijk door ervaren of door instructie. De ervaringen die kinderen hebben, doen ze het meest tijdens spel op. Kinderspel is echter geen kinderspel!

Kinderspel is de weg naar ontwikkeling op veel gebieden: fysiek, emotioneel en sociaal. Bij kinderspel is veiligheid nooit het doel. Het is een middel, omdat kinderen die zich veilig voelen, de wereld in durven gaan. We waarschuwen kinderen dus niet dat een blokkentoren gaat omvallen, we laten het hen zelf ervaren. Ze hebben in hun leven nog heel wat omvallende blokkentorens nodig, zodat ze om leren gaan met teleurstellingen.

In Kindcentrum Westwijzer willen we kinderen toestaan ervaringen op te doen. Dat doen ze door veel te spelen. Tijdens dit spel lopen kinderen wel eens een blauwe plek, bult of schaafwond op. Dat hoort er gewoon bij. Uw kind is in acht jaar ruim 7000 uur op school, als uw kind dan nooit een bult of schram heeft opgelopen, dan hebben we misschien iets niet goed gedaan.

Onderwijskundige Identiteit Kindcentrum Westwijzer

Onze ideologie
Wij geloven dat onderwijs nooit af is net zoals de ontwikkeling van een kind nooit zal stoppen. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Wij vinden dat wij op een innovatieve manier moeten werken aan onderwijs dat de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind zo passend mogelijk dient. Eigenaarschap en zelfverantwoording van kinderen horen in dat ontwikkelproces thuis om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op hun rol in onze snel veranderende maatschappij.

Onze visie waar gaan wij voor?
De wereld om ons heen is continu in beweging. Meebewegen is dan ook noodzakelijk en wij streven ernaar dat ieder kind zich de vaardigheden eigen weet te maken die de 21e eeuw van ze vraagt. We willen daarom passend en kwalitatief goed onderwijs bieden aan elke leerling. De leerkrachten geven een bewezen effectieve instructie, bereiden goed hun lessen voor en hebben de kennis en vaardigheden in huis om aan te sluiten bij de individuele onderwijsbehoeften van hun leerlingen. Er wordt op een doelgerichte manier gewerkt, waarbij kinderen weten waar ze aan toe zijn en het eigenaarschap zoveel mogelijk bij de leerling ligt.

Wij hechten eraan dat we datgene wat we doen, ook goed doen. Het team houdt zich aan gemaakte afspraken, spreken dezelfde (Kanjer-)taal en zijn kritisch op elkaar én op zichzelf.

Gespreksvoering staat bij ons hoog in het vaandel. We voeren diverse gesprekken, zowel met kinderen als met ouders. Daar waar het kan, gaan we samen met ouders en kind in gesprek.

Onze missie waar staan wij voor?
Kindcentrum Westwijzer staat voor goed onderwijs voor ieder kind. Wij ondersteunen onze leerlingen om alles uit hun mogelijkheden te halen, mede door een toekomstgericht aanbod en een eigentijdse aanpak.

Daarnaast mag ieder kind ontdekken wie hij is. Dit ontwikkelen wij door een omgeving te bieden waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen en die hen uitdaagt om te laten zien wat ze kunnen en wie ze willen zijn. Door deze elementen met elkaar te verbinden, bereiden wij de kinderen voor op een leven in de maatschappij van morgen.

Onze belofte aan uw kind(eren)
Jij bent uniek!

Wij zien jou en je mag zijn wie je bent. We gaan met je om op basis van waardering en respect. En als het even niet lukt, helpen we jou. We bieden je de structuur die nodig is en zo werken we aan een omgeving waar je fijn en goed kunt spelen en leren.

We motiveren je om samen met ons op zoek te gaan naar de manieren van leren die bij jou passen en dagen je uit om mee te zoeken, zodat jij je optimaal kunt ontwikkelen. Bij ons ontdek je nog verder wie je bent en wat je kunt en dat geeft je het vertrouwen dat je mag zijn wie je bent. Samen met je ouders ondersteunen en helpen we jou bij je persoonlijke ontwikkeling.

We zien jouw vertrouwen en zelfstandigheid groeien. Daarmee ga je straks je bijdrage leveren aan een wereld die voortdurend verandert en ontwikkelt. De vaardigheden die je daarbij nodig hebt ontwikkel je bij ons, zodat je met nog meer vertrouwen deel kunt nemen aan deze wereld.

Onze unieke kracht waarin in zijn we heel goed?
Wij zijn trots op de wijze waarop wij in alle groepen aan de hand van de Kanjertraining zorgdragen voor een goed pedagogisch klimaat. Via deze weg zorgen we voor sociale, psychische en fysieke veiligheid, zodat elk kind zich veilig en gezien voelt. Wij gaan te allen tijde respectvol met elkaar en met materialen om.

Als aanvulling op onze goed geregelde leerlingenzorg, zijn wij ook trots op ons onderwijs voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Voor deze leerlingen hebben wij talentbegeleiding georganiseerd. Hier wordt aan de hand van een verrijkingsaanbod gewerkt aan ‘leren leren’ en vindt de ontmoeting plaats tussen ontwikkelingsgelijken.

Onze kernwaarden
Vertrouwen
Vanuit vertrouwen willen we betrouwbaar en integer zijn. Naar onszelf en naar anderen. We werken vanuit de juiste intenties en vanuit het geloof in onze eigen goedheid en die van anderen. Zo ontstaat er welbevinden voor iedereen. We spelen, leren en werken met aandacht en plezier. Zo vergroten we het vertrouwen dat we in onszelf hebben en werken we eraan dat kinderen zelfvertrouwen en zelfstandigheid ontwikkelen.

Doelbewuste kwaliteit
Wat we doen, doen we goed. We werken doelbewust aan de ontwikkeling van kinderen en aan die van onszelf. We geven kwalitatief goed onderwijs. We creëren rust door het bieden van structuur en werken doelgericht en planmatig, zodat kinderen kunnen toewerken naar goede, passende resultaten. We gaan daarbij de uitdaging aan dat ieder kind maximaal tot zijn of haar recht komt.

Autonomie in verbondenheid
Bij ons mag je jezelf zijn samen met de ander. Kinderen, ouders en medewerkers staan in verbinding met elkaar. We voelen ons samen verantwoordelijk. We creëren een omgeving waarin iedereen zich kan ontwikkelen, met respect naar zichzelf en naar de ander. We voelen ons betrokken bij ons kindcentrum en bij het werk wat we doen.

Onze ambities
Wanneer wij willen dat alle kinderen hun unieke persoonlijkheid ontwikkelen, hun vertrouwen in zichzelf en anderen laten groeien en zich vaardigheden eigen maken die belangrijk zijn voor de maatschappij van de toekomst, hebben wij ambities nodig.

Om ons in de toekomst scherp te houden als team en te komen tot het bovenstaande zullen wij specifieke aandacht besteden aan leerkrachtontwikkeling. Wanneer wij kinderen willen laten ontdekken wie ze zijn, dan zullen wij ook onszelf moeten blijven ontdekken en verder ontplooien. We zullen leren van elkaars kwaliteiten en kritisch blijven kijken naar de expertisebehoeften van ons Kindcentrum. Zo zullen alle leerkrachten zich blijven ontwikkelen op het geven van goede instructies.

Kinderen en ouders denken met ons mee. We hechten waarde aan ouderparticipatie, organiseren een kinderraad en een ouderklankbordgroep en ouders zijn welkom tijdens open lesweken. Deze aansluiting op en verbinding met elkaar vinden wij van groot belang. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

Groepsverdeling 2022-2023

Hoofdgebouw
GroepMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
1/2AKatieKatieLisanneLisanneLisanne
1/2BLoesLoesCindy KCindy KCindy K
1/2CLaura / JeanetteJeanetteJeanetteLauraLaura
1/2DKimKimKimYfkeYfke
3ANellekeNellekeDinyDinyDiny
3BNathalyMarleenMarleenNathalyNathaly
4APeterPeterPeterPeterPeter
4BSaskiaSaskiaRickySaskiaSaskia
Locatie Kraaijenberg
GroepMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
5SanneSanneSanneNellekeNelleke
5/6MarloesMarloesMarloesAnjaAnja
6IngeIngeDolindeDolindeDolinde
7AAnkeAnkeAnkeRickyRicky
7BTomTomAnjaTomTom
8ANienkeNienkeNienkePerryPerry
8BPerryPerryCindy CCindy CCindy C
Ambulante teamleden
Ambulante teamledenFunctieWerkdagen
Dianne AalbersOnderwijsassistent groepen 5, 5/6 en 6di-wo-do
Elsa VerbetenManagementassistent
Overige teamleden
Overige teamledenFunctieWerkdagen
Karin BoonDirecteurmaandag t/m donderdag
Sandra Moser-MelisAdjunct-directeur groep 1 t/m 8 en Intern Begeleider groepen 7 en 8ma, di, do, vrij
Carmen DaalmansIntern Begeleiderma, di, do
Rob MuldersConciërge schoolma, di, do, vrij
Patricia van ElkSenior Administratief Medewerkerma, wo, vrij
Leerlingenaantallen

Dit schooljaar bezoeken op 1 oktober ongeveer een kleine 400 kinderen onze school verdeeld over 16 groepen.
Het team bestaat dit schooljaar uit 37 personeelsleden.

Westwijzer ABC

Aanmeldingsprocedure

Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in, dan moet uw kind naar school.
Vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is, kunt u uw kind inschrijven op de basisschool, ouders kiezen zelf een basisschool uit. Wanneer u een keuze heeft gemaakt, kunt u uw kind aanmelden. De meeste ouders melden hun kind aan, ruim voordat het 4 jaar wordt.
Het inschrijfformulier kunt u vinden op onze website: Inschrijven – Kindcentrum Westwijzer Wijchen. U kunt het formulier ingevuld en ondertekend verzenden of printen en bij ons inleveren. Zodra uw inschrijving is verwerkt, krijgt u daar officieel bericht van.

De start van uw kind

Een aangemelde leerling krijgt ongeveer 6 weken voor de vierde verjaardag een brief met de uitnodiging te komen kennismaken met de leerkracht(en). De leerling start op de dag ná zijn/haar 4e verjaardag. Dan start ook automatisch het wennen.

Voor leerlingen die tussen 15 november en het einde van de kerstvakantie vier jaar worden, geldt dat ze ná de kerstvakantie gaan beginnen. Voor leerlingen die in de laatste 6 schoolweken van het schooljaar vier jaar worden, geldt dat ze ná de zomervakantie starten. In 2023 geldt dit voor de kinderen die na 2 juni 2023 4 jaar worden.

In de één na laatste schoolweek organiseert Kindcentrum Westwijzer een uitwisselingsmiddag, daar worden de kinderen die in de vakantie vier jaar worden ook voor uitgenodigd. Kinderen die na de zomervakantie vier worden, worden niet uitgenodigd voor de uitwisselingsmiddag in juli. Zij komen in een van de eerste schoolweken kennismaken.

Rust en veiligheid

Er is sprake van een grote verscheidenheid van leerlingbehoeften op onze school. Ieder kind is anders, ieder kind is uniek. Eén ding hebben zij echter gemeen: zij hebben behoefte aan rust, duidelijkheid, structuur en veiligheid.

Onze leerkrachten stellen alles in het werk om deze veiligheid te garanderen. Daarom kan het, in een uitzonderlijk geval, voorkomen dat we een grens stellen aan de grootte van een groep. We willen daarmee de veiligheid en rust voor alle kinderen in deze groep bewaren. Omdat dit niet met een vast getal te duiden is, wordt de grens door het managementteam vastgesteld. Wanneer deze is bereikt, wordt daarover duidelijk en tijdig met de ouders gecommuniceerd. Een wachtlijst behoort dan tot de mogelijkheden.

Afspraken met externen

Afspraken voor kinderen met externen zoals: huisarts, tandarts, orthodontist, logopedie, maatschappelijk werk, remediërende instanties worden niet onder schooltijd gepland.

Bereikbaarheid directie

Maandag tot en met donderdag is directeur Karin Boon aanwezig en in of bij haar kantoor bij de ingang vanaf het grote plein aan de achterkant van de school. U kunt haar altijd aanspreken, vragen stellen of een afspraak met haar maken.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunt u ook terecht bij Sandra Moser. Zij is adjunct directeur en heeft een kantoor op Kraaijenberg 8020. Daarnaast zijn beiden overdag veelal telefonisch bereikbaar. U kunt ook via e-mail uw vraag stellen.

Bereikbaarheid leerkrachten

Kleine vragen of opmerkingen kunt u voor 8:10 uur via een bericht in Parro sturen aan de leerkracht. De leerkracht leest de Parro voor 8:15 uur nog uit. U kunt uw kind ook een briefje meegeven.
Om 8:15 uur gaan de deuren open op Blauwe Hof en om 8:25 begint de les. Vanaf 8:25 uur richt de leerkracht zich op de kinderen.  

Om 08:25 gaan de deuren open op Kraaijenberg en om 08:35 begint de les. Vanaf 08:35 richt de leerkracht zich op de kinderen.

Voor uitgebreidere gesprekken of vragen maakt u een afspraak met de leerkracht, we nodigen u graag uit.

Alle medewerkers van Kindcentrum Westwijzer proberen de mail zo snel mogelijk te beantwoorden. Dit zal uiterlijk zijn op de derde werkdag van de betreffende medewerker, nadat uw mail is binnengekomen. 

De school draait met vijf-gelijke-dagen. Dat wil zeggen dat we alle dagen van 8:25-13:55 (Blauwe Hof)/ 08:35-14:05 (Kraaijenberg) naar school gaan. Tussen 14:00 en 14:30 uur hebben de leerkrachten een verplichte pauze. Eventuele gesprekken met u worden dan ook pas afgesproken na 14:30 uur. We rekenen op uw medewerking om deze pauze voor de leerkrachten goed in acht te nemen. 

Buitenschoolse sportactiviteiten

Kindcentrum Westwijzer doet meestal mee aan het zwemtoernooi, handbaltoernooi, het voetbaltoernooi en de schoolvoetbalkampioenschappen. Behalve het zwemtoernooi, vallen deze toernooien buiten schooltijden. Als een team zich inschrijft regelen ze zelf een (18+) coach. Als kinderen meedoen met buitenschoolse sportactiviteiten ligt de verantwoordelijkheid bij de eigen ouders.

Gezond lunchen, snacken en trakteren

In Kindcentrum Westwijzer willen we graag gezond lunchen, snacken en trakteren. Dat wil zeggen dat we kinderen die snoep of koek mee hebben voor de lunch, dit weer mee naar huis laten nemen. Dan kunnen ze dit na schooltijd thuis opeten.
Ook vragen we u om uw kind zo gezond mogelijk te laten trakteren. Snoepgoed wordt aan het eind van de dag uitgedeeld en in de tas mee naar huis gegeven, dan kunt u thuis bepalen of en wanneer uw kind snoept. Geeft u alstublieft nooit lolly’s mee als traktatie. Wilt u er daarnaast op letten dat de traktatie klein is, wanneer een traktatie te veel is, eten de kinderen hun fruit en lunch niet meer.

Gymnastiek

De kinderen zijn verplicht om aan de gymlessen mee te doen. Als dit om de één of andere reden niet mogelijk is, wilt u ons dit dan van tevoren laten weten?
Groepen 1/2: De kinderen gymmen in hun ondergoed en de gymschoenen worden bewaard in een bak op de gang. De gymschoenen graag voorzien van de naam van uw kind.

Groep 3 t/m 8: Voor deze kinderen is gymkleding verplicht. Graag naam erin zetten, want er blijft veel liggen! De kinderen gymmen dus niet in de kleren die ze die dag gewoon dragen. Ook zijn schone gymschoenen in de gymzalen verplicht. Na de gymles wassen ze zich met een washand die ze zelf meenemen. De kinderen mogen ook douchen. Alleen de kinderen van groep 3 douchen zich niet. Het omkleden kost nog te veel tijd. Geeft u de gymspullen mee in een gymtas die niet te groot is, anders past hij niet in de locker van uw kind. De gymtas mag niet op school blijven.

Dit schooljaar geven vakleerkracht Jasper van Horssen en Ricky Seinstra gymnastiek aan de groepen 1 t/m 8 in de gymzaal op de hoofdlocatie.

 • Groepen 1/2 A, B, C, D hebben per week 6 beweegmomenten van 45 minuten. Het buitenspelen twee keer per dag geldt ook als beweegmoment.  
 • De groepen 5, 5/6, 6, 7 en 8 hebben 1 beweegmoment van 90 minuten. 
 • De groepen 3 en 4 hebben 2 beweegmomenten van 45 minuten per week.  
Gymzaal Kindcentrum Westwijzer
MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
08.30-09:153A55/63A6
09:15-10:003B55/63B6
10:00-10:30-----
10:30-11:151/21/24A1/24A
11:15-12:001/21/24B1/24B
12:00-12:30-----
12.30-13:151/28A7B7A8B
13:15-14:001/28A7B7A8B
Huiswerk

We vinden het belangrijk dat kinderen thuis leren zelfstandig om te gaan met huiswerk. Vanaf groep 3 starten leerlingen met het voorbereiden van een boekbespreking. Vanaf groep 5 wordt dit uitgebreid en bereiden leerlingen een werkstuk, spreekbeurt en boekbespreking voor en krijgen zij vanaf groep 6 incidenteel huiswerk mee in de vorm van leerwerk voor de topografie toetsen van Argus Clou.

Vanaf groep 6 zien we het opgeven van huiswerk als een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Voor groep 6 gaan we gemiddeld uit van ongeveer 10 minuten huiswerk op een doordeweekse dag, en ongeveer 15 minuten huiswerk op een doordeweekse dag voor de kinderen van groep 7 en 8.
In de weken dat een kind bijvoorbeeld een boekbespreking of spreekbeurt voorbereidt of een werkstuk moet afmaken, zal dit meer tijd vragen. Ook een kind dat extra taken ter ondersteuning meekrijgt naar huis zal wat meer tijd nodig hebben.

Afhankelijk van actuele zaken die in een groep spelen, geeft een leerkracht aan enkele kinderen of een hele groep huiswerk mee. Voorbeelden hiervan zijn: leesbladen, spellingcategorieën van die week, een oefening voor tempo rekenen.

Het huiswerk voor toetsen wordt één week van te voren meegegeven. We denken dat er dan voldoende tijd is om thuis momenten van oefening in te plannen.
De kinderen die deelnemen aan de plusklas kunnen van de begeleider ook huiswerk meekrijgen. Dit is dan extra naast het reguliere huiswerk van de eigen groep.

Per vak krijgen de kinderen ter voorbereiding op een toets mee:
Groep 6:
 • Aardrijkskunde: samenvatting, kopie van de topografie kaart en blinde kaart om te oefenen.
 • Geschiedenis: samenvatting en begrippenlijst.
 • Biologie: samenvatting en begrippenlijst.

Opmerking: In groep 6 wordt letterlijk getoetst wat in de methode wordt aangeboden.

Groep 7
 • Aardrijkskunde: samenvatting, kopie van de topografie kaart en een blinde kaart om te oefenen.
 • Geschiedenis: samenvatting en begrippenlijst.
 • Biologie: samenvatting en begrippenlijst.
 • Engels: een kopie van de woorden en zinnen.

Opmerking: In groep 7 wordt er behalve letterlijk getoetst ook een beroep gedaan op het inzicht van de kinderen.

Groep 8
 • Aardrijkskunde: samenvatting, kopie van de topografie kaart en een blinde kaart om te oefenen.
 • Geschiedenis: samenvatting en begrippenlijst.
 • Biologie: samenvatting en begrippenlijst.
 • Engels: een kopie van de woorden en zinnen.

Opmerking: In groep 8 wordt er nog meer een beroep gedaan op het inzicht van de kinderen. Er wordt ook geregeld gebruik gemaakt van oude Eind-Cito boekjes om te wennen aan de vraagstelling van Cito. Vanaf groep 7 stimuleren we de kinderen hun huiswerkafspraken te noteren in een agenda.

Leerorkest

Kans & Kleur heeft in geheel Wijchen diverse leerorkesten. De insteek is dat kinderen een muziekinstrument leren bespelen, leren samen muziek te maken en dit op een laagdrempelige toegankelijke manier kunnen doen, ook in financieel opzicht. Op Kindcentrum Westwijzer start in 2021 na de herfstvakantie Leerorkest Con Amore voor kinderen vanaf groep 5. Ze leren dan samen muziek maken met keyboard of accordeon. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Cultuurknooppunt van Wijchen: Leerorkesten na schooltijd – Cultuurknooppunt

Logopedie

In Kindcentrum Westwijzer komt regelmatig een logopedist van de Logopedische Dienst Wijchen. In de groepen 1 t/m 3 neemt de logopedist screeningen, controles of onderzoeken af. Zij kijkt naar de stem, de spraak, het mondgedrag, de taal, het luisteren en het gehoor van kinderen (van 4 tot 7 jaar). De logopedist die op onze school werkt heet Maaike Derksen.

U kunt contact met Maaike Derksen opnemen via e-mail m.derksen@nulldrutenwijchen.nl of telefonisch via telefoonnummer 06 – 46824033. Zij is bereikbaar tijdens schoolweken van maandag tot en met donderdag. Voor meer informatie kunt u ook kijken op: www.wijchen.nl/logopedie

(Meer)begaafde leerlingen

In Kindcentrum Westwijzer kiezen we ervoor om kinderen in de breedte extra uitdaging en aanbod te geven.

In de kleutergroepen is er een rijke leeromgeving en zijn er uitdagende materialen, onder andere van Levelspel. In de kleutergroep wordt voor de eerste keer de quickscan van het Digitaal handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) afgenomen.

In groep 3 wordt voor een tweede keer de quickscan van het DHH afgenomen. Vanaf groep 3 wordt de leerstof gecompact en verrijkt waardoor er ruimte/tijd overblijft om aan de uitdagende taken te werken, onder andere van Levelwerk. Instructies en toetsen-op-maat volgt het kind met de groep. Compacten en verrijken gaat altijd in overleg met de talentbegeleider en leerlingenzorg.

Daarnaast is er een Kangoeroegroep. In de Kangoeroegroep ligt de nadruk op het aanleren van de juiste werk- en leerstrategieën en het leren leren, we maken hier gebruik van de materialen van Levelwerk. Per groep is er een bak vol uitdagende taken en materialen waar kinderen mee aan de slag kunnen. De kinderen die dat nodig hebben, leren hierbij ook het werk te plannen. De werkwijze in de kangoeroegroep wordt zoveel mogelijk op de individuele leerbehoefte van de leerlingen afgestemd.

NB. Per 1 oktober ’22 vertrekt onze Talentbegeleider. Het werken met Levelspel en – werk gaat gewoon door, maar voor de Kangoeroegroep moeten we opnieuw naar de organisatie kijken en eventueel een leerkracht werven. 

Bovenschoolse Plusklas

Kans en Kleur heeft een arrangement voor de hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 7 en 8. Deze Plusklas, een ochtend per week, is voor de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben en met ‘peers’ in contact worden gebracht om samen te leren.

Selectiecriteria Bovenschoolse Plusklas. De leerling:

 • komt positief uit Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) met minimaal advies eerste leerlijn en werkt planmatig om op leerlijn 2 te gaan werken én
 • heeft een didactische voorsprong van minimaal 7-12 maanden op spelling, begrijpend lezen en rekenen (en eventueel andere vakgebieden, die worden getoetst via LOVS) óf is getest en heeft een IQ > 130
 • is eerder vervroegd doorgestroomd en werkt (of zou moeten werken) volgens de tweede leerlijn (van deze leerling moet wel een verslag ‘Conclusies en grafieken DHH’ beschikbaar zijn, maar eis van didactische voorsprong geldt niet).

Bijkomende condities:

 • Wanneer er sprake is van een ernstige gedragsproblematiek beslist de toelatingscommissie of er eencontra indicatie is.
 • De mogelijkheid voor leerlingen met leerproblematiek of sterk vermoeden daarvan (dyslexie en dyscalculie) is in principe geen probleem. De aanname is dat dit niet interfereert met de doelen van de Plusklas.

NB. Bij beslissingen rondom het aantal beschikbare plaatsen, zal naast een IQ van 130, de aanvullende noodzaak een rol spelen welke leerlingen in aanmerking komen voor plaatsing.
Bij noodzaak wordt o.a. bedoeld dat de leerling een didactische voorsprong van minimaal 7-12 maanden op spelling, begrijpend lezen en rekenen heeft.
Wanneer de aanmelding voldoet aan de criteria wil het niet zeggen dat de leerling automatisch geplaatst wordt. Er zijn 16 plaatsen per jaargroep beschikbaar voor alle basisschoolleerlingen in Wijchen. Bij over-intekening zal de commissie de keuze maken welke leerlingen geplaatst worden.
Aanmeldingen die niet voldoen aan alle bovenstaande selectiecriteria zullen individueel beoordeeld worden door de toelatingscommissie.
De eerste drie weken is er een observatieperiode met de vraag: is de Plusklas geschikt voor de leerling en omgekeerd. Dit geldt voor alle leerlingen. Bij twijfelgevallen in de selectieprocedure wordt dit nadrukkelijk aangegeven.

Mobiele telefoons

Kinderen nemen geen mobiele telefoons mee naar school. In noodgevallen zijn we altijd telefonisch bereikbaar op de vaste nummers van de drie locaties (zie blz. 3). Kinderen die toch een mobiel mee moeten nemen, leveren deze ’s morgens in bij de leerkracht.
In de nabije toekomst kan het voorkomen dat een smartphone of tablet gebruikt gaat worden in de klas bij bijvoorbeeld een digitale verwerking van de les. We zullen u hier dan over informeren.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Het komt helaas regelmatig voor dat een kind veel school mist. Dit heeft dan diverse redenen, die op zich logisch lijken. Maar bij elkaar opgeteld wordt het te veel en dan spreken we van ongeoorloofd schoolverzuim. In het verzuimprotocol is hierover opgenomen dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim wanneer een leerling 16 uren in 4 opeenvolgende lesweken gemist heeft. Als school zijn we dan verplicht met ouders hierover het gesprek aan te gaan.

Procedure bij herindeling

Het kan voorkomen dat groepen opnieuw worden ingedeeld. Dit betekent dus ook dat leerlingen in andere samenstellingen in groepen geplaatst kunnen worden. Wanneer dit van toepassing is, hanteert Kindcentrum Westwijzer de volgende procedure:

 • De ouders (van de betreffende groepen) worden d.m.v. een brief op de hoogte gesteld van de herindeling.
 • De desbetreffende leerkrachten maken de nieuwe indeling, deze bespreken ze met de Intern Begeleider en de directie. Ze maken gebruik van diverse criteria waarmee ze de leerlingen indelen. Allerlei zaken spelen daarbij een rol. De nieuwe groepen moeten in balans zijn, qua jongens en meisjes, qua spreiding van goed mee kunnen komen of juist extra hulp nodig hebben, qua leerlingen met een bepaalde onderwijsbehoefte en leerlingen met extra aandacht voor de taak- en werkhouding.
 • Ook de onderlinge sociale contacten spelen een belangrijke rol. Alle leerkrachten hebben een goed beeld van de sociale contacten van de leerling op school. We gebruiken het sociogram om goed zicht te hebben op de sociale interactie van kinderen. Daarin worden ze gevraagd naar vriendjes en vriendinnetjes en naar kinderen waar ze graag en goed mee kunnen samenwerken.
 • Voor ouders is van belang dat ze zich realiseren dat kinderen vijf dagen in de week na 14:00 uur kunnen afspreken om te spelen. Onder schooltijd vinden we het belangrijk dat alle kinderen zo veel mogelijk tot leren komen en zich goed kunnen concentreren, hierin kan een vriendschap soms juist een averechts effect hebben.
 • De nieuwe indeling wordt middels een brief gecommuniceerd aan de betrokken ouders.
 • Na het bekend maken van de nieuwe indeling worden er geen leerlingen meer in een andere groep geplaatst. Het verplaatsen van een leerling zorgt er voor dat de zorgvuldig samengestelde groepen uit balans raken. Ouders mogen ervan uitgaan dat over elke leerling zeer zorgvuldig wordt nagedacht. Door de complexe hoeveelheid van gegevens van de leerlingen, zal de uiteindelijke verdeling van de leerlingen over de groepen een beslissing van de school blijven.
 • Daar waar nodig wordt met ouders besproken wat hun kind kan helpen om het in de nieuwe groep goed te hebben. Er zal dus geen heroverweging met ouders plaatsvinden.
Schoolspullen

In groep 3 krijgen de leerlingen een etui van school. Halverwege groep 4 en begin groep 7 krijgen alle leerlingen een vulpen van school. Mocht de pen in de tussentijd kapot gaan of zoek raken, dan schaffen de kinderen een nieuwe vulpen aan via de leerkracht. De kosten hiervan zijn 4 euro.
De oordopjes voor het gebruik van de computer krijgen de kinderen begin groep 3 en groep 6 uitgedeeld in een doosje. Zijn deze kapot of zoek, dan schaffen de leerlingen nieuwe oordopjes via de leerkracht aan. De kosten hiervan zijn 1,25 euro. De kinderen mogen zelf ook oordopjes meenemen. We hebben liever dat er geen koptelefoons meegenomen worden, omdat er geen goede opbergmogelijkheden voor zijn in de klas. De kinderen krijgen van school kleurpotloden, stiften, gum, potlood, liniaal en lijm en laten andere “school-spulletjes” thuis.

Schooltijden: maandag t/m vrijdag 8:30 tot 14:00

De deuren gaan om 8:20 uur open, de lessen starten om 08:30.
Leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 komen de school zelfstandig binnen.

Voor de groepen 1/2 geldt dat er afscheid van ouders wordt genomen buiten het hek. De kleuterleerkracht ontvangt de kinderen op de afgesproken plek op het schoolplein. Ouders van nieuwe leerlingen in de kleutergroepen mogen hun kind de eerste dag tot in de klas begeleiden.

Het zelf naar binnen gaan geeft de kinderen een heel goed gevoel, ze krijgen meer zelfvertrouwen. De dag begint voor de kinderen rustig tussen en met de klasgenoten, buiten hebben ze mama of papa al gedag gezegd. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die op jonge leeftijd zelfredzaam zijn, zich meer competent voelen. Zelfstandigheid geeft een kind een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Kinderen willen zich van nature ontwikkelen en als ze de ruimte en het vertrouwen krijgen, zullen ze normaal gesproken de kans grijpen om zelfstandig te zijn. Daarbij komt dat de leerkracht zich goed op de kinderen en de rust in de groep kan richten.

Vijf minuten voor schooltijd gaat de bel en om 8:30 uur beginnen we met de lessen. Het is voor kinderen en leerkrachten storend wanneer er dan ouders voor de ramen blijven staan.

Seksuele voorlichting

Het is nodig en belangrijk om kinderen onder de 12 jaar al relationele en seksuele vorming te geven. Door op jonge leeftijd te starten met seksuele en relationele vorming, raken leerlingen vertrouwd met het thema. Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie en vaardigheden mee, waar ze later veel aan hebben:

 • Ze durven eerder vragen te stellen over seksualiteit.
 • Ze ontwikkelen normen en waarden.
 • Ze worden weerbaarder.
 • Ze leren respectvol met elkaar om te gaan.

In het voortgezet onderwijs worden ze veel zelfstandiger en wordt de rol van vrienden en (social) media veel groter.

In Kindcentrum Westwijzer maken we gebruik van de digitale lessen van “Kriebels in je buik”. Voor meer informatie over deze lessen, zie www.kriebelsinjebuik.nl en www.weekvandelentekriebels.nl.

Urenverantwoording

Leerlingen zijn wettelijk verplicht in 8 jaar tijd minimaal 7520 klokuren te maken. De berekening van de klokuren is op te vragen bij de directie. Tijdens de fruit en lunchpauzes wordt de tijd verantwoordelijk gebruikt. De leerkrachten lezen voor, er worden presentaties gehouden, zodat de effectieve leertijd optimaal kan worden benut. Ook het kijken van bijvoorbeeld het jeugdjournaal of klokhuis behoort tot de mogelijkheden.

Vervanging van leerkrachten

Bij ziekte of andere vormen van afwezigheid van leerkrachten wordt vervanging aangevraagd bij de invalpool. Als er geen vervanger beschikbaar is en we hebben geen goede interne oplossing, dan kunnen er twee situaties ontstaan.

Situatie 1:
We kunnen ouders nog op tijd (voor 21:00 uur) bereiken, dan blijven de kinderen de dag erna thuis. Kinderen blijven maximaal één dag thuis. Als de dag erna voor dezelfde groep geen leerkracht beschikbaar is, dan schuiven we met een leerkracht en blijft een andere groep een dag thuis.

Situatie 2:
We kunnen ouders niet op tijd bereiken, dan verdelen we de kinderen over andere groepen. De kinderen krijgen werk mee om zelfstandig te werken. Ze krijgen die dag geen les van een leerkracht.

Vervoer van kinderen bij excursies

Kinderen moeten in de gordel vervoerd worden en kinderen kleiner dan 1.35 m. moeten in een kinderzitje (ECE kenmerk 44/03 of 44/04). Het aantal gordels bepaalt hoeveel kinderen er in de auto mogen.

 

Vrijstelling van schoolbezoek

Om vrijstelling van schoolbezoek aan te vragen gebruikt u het formulier dat op de website staat bij informatie/praktische zaken/aanvraag vrijstelling schoolbezoek. U ontvangt het formulier met wel of geen toestemming via de mail retour. Deze moet u in uw eigen administratie bewaren.

Volgens artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 kan vrijstelling wegens vakantie (vakantieverlof) alleen worden toegekend wanneer de specifieke aard van het beroep* van een van de ouders een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode onmogelijk maakt. Hierbij kan worden gedacht aan een beroep als b.v. een agrariër die in de vakantieperiode moet oogsten of een eigenaar van een horecabedrijf. Een schooldirectie mag in dit geval vakantieverlof toekennen voor maximaal 10 schooldagen, eenmalig per schooljaar. Het verlenen van vakantieverlof is een uitzondering. Ouders hebben voor hun kinderen dus geen recht op 10 verlofdagen per jaar.

De leerplichtambtenaar beoordeelt en beslist over een verlofaanvraag van meer dan 10 dagen.

* Uit jurisprudentie blijkt dat er vanuit gegaan wordt dat de ouder het merendeel van de inkomsten in de periode van de zomervakantie moet verdienen.

Vrijstelling op grond van "andere gewichtige omstandigheden"

In artikel 14 van de Leerplichtwet staat dat vrijstelling kan worden verleend indien de leerling door andere gewichtige verplichtingen verhinderd is de school te bezoeken.

Omstandigheden voor extra verlof op grond van “andere gewichtige omstandigheden”:
• verhuizing; maximaal 1 dag
• huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad** binnen de woonplaats; maximaal 1 dag
• huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats; maximaal 2 dagen
• 12 1⁄2-, 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders; maximaal 1 dag
• 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders; maximaal 1 dag
• Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten zonder uitzicht op herstel tot en met de derde graad; periode in overleg met schooldirectie

• Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad; maximaal 2 dagen
• Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad; maximaal 1 dag

Voor andere, naar het oordeel van de schooldirectie belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof (b.v. bezoek aan een tandarts voor zover dit niet buiten schooltijd kan), bepaalt de directie de duur van het verlof (maximaal 10 dagen per schooljaar).

** eerste graad = ouders, tweede graad = broertjes en zusjes en opa’s en oma’s, derde graad is overgrootouders, ooms en tantes en neven en nichten.

Géén gewichtige omstandigheden:

Voorbeelden van omstandigheden die niet kunnen worden aangemerkt als gewichtig:

 • Familiebezoek in het buitenland;
 • Vakantie in de goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • Vakantie in verband met een gewonnen prijs;
 • Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 • Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan;
 • Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte;
 • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband, uitgezonderd topsport.
Weglopen van school

Een enkele keer wordt een leerling zo boos dat hij of zij wegloopt van school. De leerkrachten kunnen de andere kinderen niet in de steek laten. We gaan daarom niet achter de weggelopen leerling aan, maar bellen u als ouder(s) op. Wanneer dit uw kind betreft, wordt dit nauwkeurig met u afgestemd. Ook hier is de noodtelefoonlijst belangrijk. Wilt u a.u.b. de noodtelefoonnummer(s) aan school doorgeven.

Zorgstructuur

Onderstaand schema geeft weer hoe de zorgstructuur in het kader van Passend Onderwijs geregeld is. Onder het schema wordt daar waar nodig uitleg gegeven bij de diverse onderdelen. In het kader van Passend Onderwijs staat het kind centraal. De school vormt samen met het kind en de ouders of verzorgers de kern van de samenwerking.

Uitleg

Basisondersteuning = de ondersteuning die de school zelf binnen de eigen organisatie kan bieden.

Extra ondersteuning = de ondersteuning om de school heen.

Onderwijsondersteuner = een vast aanspreekpunt voor de IB-er of een deskundige die in de school komt voor een arrangement.

Centrum Passend Onderwijs = een centrum in Wijchen met als kerntaak de gehele stichting te versterken wat betreft Passend Onderwijs. Het OZC ondersteunt de scholen in hun bijdrage aan Passend Onderwijs in Wijchen.

IB-er = Intern Begeleider met als kerntaak de coördinerende zorg voor alle kinderen.

IB-netwerk = Bijeenkomst van alle IB-ers van Kans & Kleur, bedoeld om elkaar te versterken.

Groeidocument = het document dat gestart wordt zodra een kind meer zorg nodig heeft.

Ontwikkelingsperspectief = het document dat een kind krijgt wanneer hij een eigen leerlijn volgt.

Sociaal wijkteam Wijchen = in dit team werken professionals op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid. Wijchen kent meerdere inlooppunten, zie www.sociaalwijkteamwijchen.nl.

E.Z.T. Extern Zorg Teamoverleg = gepland overleg tussen de IB-er, de schoolmaatschappelijk werker en de GGD.

M.D.O. = multidisciplinair overleg om een vraag rondom een leerling met elkaar te beantwoorden. Ouders zijn hier ook bij aanwezig.

Commissie Toelaatbaarheid = een commissie van samenwerkingsverband Stromenland die de toelaatbaarheidsverklaring af geeft voor plaatsing van de leerling in het Speciaal (Basis) Onderwijs.

Schoolreisjes

Schoolreisjes zijn een belangrijk onderdeel van het curriculum op de basisschool.
Het doel van een schoolreisje kan verschillen. Over het algemeen willen we de leerlingen leren om van huis te zijn en zodoende de zelfstandigheid, de weerbaarheid en het wereldbeeld te vergroten. Een ander doel is dat we elkaar leren kennen in een andere omgeving dan de school, zodat we meer en beter begrip voor elkaar kunnen opbrengen. Sommige bestemmingen geven kinderen de gelegenheid om opgedane kennis in de praktijk te toetsen. Andere bestemmingen geven kinderen de gelegenheid samen te werken, spelen en
leren.

Wanneer uw kind in Kindcentrum Westwijzer komt is vooraf bekend welke schoolreisjes uw kind op school gaat krijgen en hoeveel die reisjes u gaan kosten. Dit laatste onder voorbehoud van prijsverhogingen, hier zal om de drie à vier jaar naar gekeken worden.
Per twee groepen zijn er twee schoolreisjes uitgezocht en die wisselen elkaar elk jaar af. Dit zorgt ervoor dat alle leerlingen in 8 jaar Kindcentrum Westwijzer alle schoolreisjes meemaken.

In onderstaand schema kunt u zien welke groepen naar welke bestemming gaan en wat het de ouders in dat jaar per kind gaat kosten.

GroepJaarBestemmingVervoerKosten ouders
1 en 2oneven jarenElckerlyc OssAuto’s€ 7,50
even jarenBlije DriesAuto’s€ 7,50
3 en 4oneven jarenBurgers’ Zoo ArnhemBus€ 17,50
even jarenMalkenschoten ApeldoornBus€ 17,50
5 en 6oneven jarenOpenluchtmuseum ArnhemBus€ 20,00
even jarenBike Adventures HerpenAuto’s€ 15,00
7elk jaarToverland in KronenbergBus€ 25,-
8elk jaarKampFiets€ 69,00
Kosten ouders

Deze prijs is inclusief een consumptie (ijsje en/of drinken) en eventueel parkeergeld of een kilometervergoeding van de begeleidende auto die altijd meegaat voor calamiteiten. Er is per bestemming maar één begeleidende auto nodig. Voorafgaand aan een aanpassing van deze prijzen wordt dit in de MR besproken en akkoord bevonden.

Groep 8

Groep 8 heeft altijd het kamp. De kinderen gaan dan drie dagen met twee overnachtingen weg. Omdat dit ouders in dat jaar al geld kost, gaan we niet met groep 8 op schoolreis. Op de dag dat alle groepen op schoolreis gaan, gaat groep 8 een andere activiteit doen. Deze activiteit is voor ouders kosteloos.

Begeleidende ouders

We willen proberen de ouders die mee gaan om een groepje leerlingen te begeleiden, zo veel mogelijk vrij van betalen te houden. Dit lukt echter niet altijd, bijvoorbeeld wanneer een begeleider de volledige toegangsprijs van het park of evenement moet betalen. De begeleiders krijgen dan de helft van het toegangskaartje van de bestemming vergoed door school, de andere helft wordt vergoed door de Ouderraad. Het transport is gratis. Ouders die regelmatig op school actief zijn, zoals groepscontactouders en werkgroep leden, genieten voorrang als ze mee willen met het schoolreisje.

Reserves

In sommige jaren blijft er geld over van wat ouders betalen. Dit wordt bewaard voor de keren dat we aan de bijdrage van ouders te kort komen. Zo hoeven we niet elk jaar opnieuw de kosten voor ouders te berekenen en aan te passen.

Eindtoets en uitstroom groep 8

Sinds schooljaar 2018-2019 nemen scholen binnen Stichting Kans & Kleur  de IEP eindtoets af. De gemiddelde schoolscore van Kindcentrum Westwijzer in 2020-2021 was 81,6. Het landelijk gemiddelde lag op 79,7.

Uitstroom leerlingen

Eind schooljaar 2020-2021 zijn 52 kinderen van onze school naar het voortgezet onderwijs gegaan. N.B. In onderstaande tabel zijn de percentages voor de leesbaarheid afrond.

19-2020-2121-2219-2020-2121-22
Maaswaal Veenseweg241623Maaswaal Oosterweg251512
Mondial Leuvensbroek10136Kandinsky---
Mondial Meeuwse Acker141Yuverta/Helicon-32
SSGN-13Stedelijk Gym3--
Dominicus1-1Merlet Grave---
Karel de Grote--1Joris Mavo---
Onderwijsvorm19-2020-2121-22
VMBO B3%--
VMBO B/K8%8%16%
VMBO K8%10%-
VMBO K/(G)T13%12%6%
MAVO13%8%8%
MAVO/HAVO16%19%18%
HAVO8%8%12%
HAVO/VWO16%27%18%
VWO17%10%20%

Kwaliteitsonderzoek

Op 16 mei 2017 is de inspecteur op bezoek geweest voor het vierjaarlijkse kwaliteitsonderzoek.

Tijdens zo’n bezoek, dat een dag duurt, wordt de school beoordeeld op een aantal punten. Hij kijkt naar de resultaten die de leerlingen behalen, de ontwikkelingen die we als school door maken, de manier waarop we les geven en zorgdragen voor het welzijn van onze leerlingen en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs in beeld brengen. Om een goed beeld te krijgen, sturen we diverse documenten op, waarmee de inspecteur zich voorbereidt. Hij analyseert deze documenten. Op de dag zelf voert hij gesprekken met een afvaardiging van ouders, een afvaardiging van leerlingen uit de groepen 7 en 8, een afvaardiging van het team en met het managementteam. Hiermee vormt hij zich een beeld van de school.
Als dat beeld positief is, wordt er opnieuw over vier jaar een bezoek ingepland. De tussenliggende jaren leveren wij als school via documenten gegevens aan, waarmee de inspecteur jaarlijks een beeld krijgt van hoe de school het doet.

De inspecteur beoordeelt met de termen: goed, voldoende, onvoldoende en zwak. Hij heeft op zeven punten de school beoordeeld. Op vijf punten was zijn oordeel ‘goed’ en op twee punten ‘voldoende’. Daarmee heeft Kindcentrum Westwijzer voor de komende vier jaar het eindoordeel ‘goed’ behaald.

Communicatieplan

Elke school heeft te maken met verschillende groepen betrokkenen (denk aan: ouders, externe organisatie, leerkrachten, directie e.d.) die elk hun eigen wensen en behoeften hebben als het gaat om informatie en communicatie.

Bij communicatie zijn altijd tenminste twee partijen betrokken in de rol van zender en ontvanger. Om ervoor te zorgen dat deze communicatie zo goed mogelijk verloopt, heeft Kindcentrum Westwijzer een communicatieplan ontwikkeld. Dit communicatieplan geeft in hoofdlijnen weer wat er wanneer, op welke wijze en aan wie gecommuniceerd zal worden om het functioneren van Kindcentrum Westwijzer zo optimaal mogelijk te laten zijn. Er wordt beschreven waar alle betrokkenen de juiste informatie kunnen krijgen.

Doel communicatieplan

Het doel van dit communicatieplan is dat alle betrokkenen inzicht krijgen in de verschillende manieren van communiceren, welke middelen daarbij worden gebruikt, hoe en wanneer ze worden ingezet en door wie ze worden uitgevoerd.

Waarden

In de communicatie met alle betrokkenen van Kindcentrum Westwijzer vindt het team (directie, intern begeleider, groepsleerkrachten en overig personeel) bepaalde waarden erg belangrijk. Medewerkers van Kindcentrum Westwijzer streven er dan ook naar om deze waarden zoveel mogelijk terug te laten komen in de communicatie. Zo vinden wij het heel belangrijk dat er sprake is van wederzijds vertrouwen. Hetzelfde geldt voor wederzijds respect en eerlijkheid en openheid richting elkaar. Dit geldt voor communicatie tussen alle betrokkenen. Deze drie waarden zijn ook met elkaar verbonden. Het is bijvoorbeeld moeilijk om elkaar te kunnen vertrouwen wanneer er geen eerlijkheid en openheid is.

De huisstijl

Voor de herkenbaarheid van Kindcentrum Westwijzer zijn de volgende afspraken gemaakt over de huisstijl:

 • Het logo van Kindcentrum Westwijzer staat bovenaan de brieven.
 • De vaste voetnoot staat onderaan de brieven.
 • Het lettertype dat Kindcentrum Westwijzer gebruikt is Tahoma.

N.B. Het kan voorkomen dat bepaalde brieven (bijvoorbeeld van een commissie/werkgroep) niet voorzien zijn van bovenstaande afspraken.

Privacyreglement

(Het volledige Privacybeleid vindt u op de website bij privacy.)

In mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan die consequenties heeft voor het delen van privacygevoelige gegevens, waaronder persoonsgegevens zoals foto’s. Om de privacy van onze leerlingen en leerkrachten te waarborgen gelden er strenge regels en hebben we de volgende afspraken gemaakt:

 • Als een kind nieuw start op school vragen we de ouders hun privacyvoorkeuren aan te geven in Parro. Daarmee geven ze wel of geen toestemming voor het gebruik van foto’s waarop hun kind zichtbaar is, op Parro, de website, facebookpagina, en/of in de nieuwsbrief.
 • Aan het begin van elke nieuw schooljaar vragen we alle ouders de privacyvoorkeuren te checken en eventueel aan te passen.
 • Foto’s die op of rond school gemaakt zijn, kunnen worden gedeeld in onze school-app Parro, waar foto’s beveiligd zijn opgeslagen.
 • We gebruiken op de website, facebookpagina en in de nieuwsbrief alleen de voornamen van leerlingen en eventueel de groep waar de leerling zit. Verder worden er geen andere gegevens van de leerling bekend gemaakt.
 • We plaatsen op Parro, de website, facebookpagina en in de nieuwsbrief alleen na toestemming van ouders foto’s van leerlingen in algemene situaties en foto’s waar ze niet alleen op staan.
 • We spreken af dat de groepscontactouder (GCO) in de groepen foto’s mag maken. Hij of zij is door de leerkracht op de hoogte gesteld welke kinderen niet op de foto mogen. Andere (aanwezige) ouders maken geen foto’s. De gemaakte foto’s worden door de groepsleerkracht gedeeld op Parro, ons beveiligd communicatiemiddel.
 • Leerkrachten kunnen af en toe wat foto’s maken van werkjes van kinderen of een sfeerfoto van de groep. Ze kunnen de foto’s met u delen via Parro.
 • Bij het vieren van een verjaardag in groep 1/2, mogen de ouders een foto maken van hun jarige kind in de klas. Op deze foto staan geen andere kinderen. Verder worden er geen foto’s gemaakt.
 • Mocht er een foto geplaatst zijn, dan hebben ouders altijd het recht om deze foto te laten verwijderen.
 • In de onderwijsgids staan van de leerkrachten alleen hun school emailadressen vermeld.
 • Filmopnames die gemaakt worden voor scholing (bijvoorbeeld van leerkrachten of stagiaires), voor beeldvorming van een kind of klas of voor observaties worden alleen voor die doeleinden gemaakt. Bij elke filmopname worden ouders hiervan vooraf op de hoogte gesteld en per situatie toestemming gevraagd aan ouders.
 • Stagiaires gebruiken voor hun verslagen fictieve namen voor de leerlingen, leerkrachten en de school.
Communicatiemiddelen

De volgende middelen worden in het onderwijs van Kindcentrum Westwijzer ingezet:

a)  Schoolplan

b)  Onderwijskundig jaarplan

c)  Onderwijsgids

d)  Jaarkalender

e)  Nieuwsbrief

f)  Website

g)  Facebookpagina

h)  Team Info

i)  Informatieavonden

j) ouder- en driehoeksgesprekken

k) rapporten en ParnasSys

l) facultatieve communicatie

m) ouderraad

n) medezeggenschapsraad

o) Parnassys

p) E-mail

q) Parro

Uitwerking communicatiemiddelen
MiddelDoelgroepFrequentieVerantwoordelijk
a. Schoolplan
In het schoolplan staan de beleidsvoornemens van de school over een periode van vijf jaar. Het biedt duidelijkheid en een overzicht met betrekking tot de schoolontwikkeling en is een verantwoordings-document voor ons bestuur en de landelijke overheid.
Leerkrachten, inspectie, bestuur en andere belangstellendenPer vijf jaarDirectie
b. Onderwijskundig jaarplan
In het onderwijskundig jaarplan staan de onderdelen uit het schoolplan waar het aankomende jaar aandacht aan besteed moet worden.
Leerkrachten, inspectie, bestuur en andere belangstellendenJaarlijks, voor start van het schooljaarDirectie
c. Onderwijsgids
In de onderwijsgids staat alle informatie die:
a. moet wettelijk verplicht in de schoolgids
staan.
b. belangrijk is voor ouders.
c. de school belangrijk vindt om aan ouders en andere
belangstellenden mede te delen.
Leerkrachten, inspectie, ouders, kinderen en andere belangstellendenJaarlijks, wordt begin schooljaar verstrekt.Directie, managementteam
d. Jaarkalender
In de jaarkalender staat belangrijke info voor ouders zoals vakanties, studiedagen, activiteiten e.d.
Leerkrachten, ouders, kinderenJaarlijks, einde schooljaarDirectie, managementteam
e. Nieuwsbrief
In de nieuwsbrief staat actuele informatie omtrent de school.
Leerkrachten, ouders, kinderen5 of 6 keer per schooljaarDirectie, administratie
f. Website
Op www.kindcentrumwestwijzer.nl worden, ouders, kinderen en andere geïnteresseerden geïnformeerd over actuele zaken, verslagen en aankondigingen van activiteiten. Ook de onderwijsgids en beleidsstukken staan op de site.
Leerkrachten, ouders, kinderen en andere belangstellendenIndien nodig dagelijks ge- actualiseerdDirectie, administratie
g. Facebookpagina
Op de Facebookpagina van Kindcentrum Westwijzer staan actuele weetjes, vaak voorzien van foto’s. Hier staat vooral informele informatie.
Leerkrachten, ouders, kinderen en andere belangstellendenIndien nodig dagelijks ge- actualiseerdDirectie
h. Team Info
De Team Info is een digitale nieuwsbrief waarin de directie en leerkrachten elkaar informeren over actuele zaken.
LeerkrachtenWekelijks op dinsdagDirectie, teamleden
i. Informatieavond
De groepsleerkrachten geven informatie over de manier van werken in de groep. Vanaf groep 5 worden hier afspraken over Social Media gemaakt.
OudersJaarlijks, 3e schoolweekLeerkrachten
j. Ouder- en Droehoeksgesprekken
Jaarlijks worden er verschillende 10- of 15-minuten gesprekken gevoerd.
Ouders en kinderen3 keer per schooljaar: nov, feb, juniLeerkrachten
k. Rapporten
De leerlingen van groep 1 krijgen aan het eind van het schooljaar een verslag mee naar huis. Vanaf groep 2 is er twee keer per jaar een rapport. Voor groep 2 is dit nog een verslag. Bij de rapporten vanaf groep 3 zijn de resultaten van de halfjaarlijkse CITO-toetsen toegevoegd.
Ouders, kinderenTweemaal per jaar, in februari en in juniLeerkrachten
l. Facultatieve communicatie
Op initiatief van leerkrachten en/of ouders kunnen er gesprekken plaatsvinden wanneer er vragen en/of opmerkingen en dergelijke zijn.
Leerkrachten, oudersWanneer nodigLeerkrachten, ouders
m. OuderraadOuders, team5 tot 6 keer per jaarLeden van de ouderraad
n. MedezeggenschapsraadOuders, team, directie6 keer per jaar en wanneer nodigLeden van de MR
o. Parnassys
Digitaal leerling administratiesysteem waarin de leerkracht het dossier van de leerling bijhoudt en waar ouders persoonlijke gegevens kunnen aanpassen. Ouders kunnen de resultaten op methode-gebonden toetsen inzien.
Ouders, team, directie en administratieWanneer nodigLeerkrachten, directie en administratie
p. E-mailOuders, team, directie en administratieWanneer nodigOuders, leerkrachten, directie en administratie
q. Parro
Op initiatief van ouders en/of leerkrachten wordt deze communicatie-app gebruikt voor het inschrijven/organiseren van oudergesprekken en andere activiteiten. De app is te downloaden via de app-store.
Ouders, team, directie en administratieWanneer nodigOuders, leerkrachten, directie en administratie
Ad. i,j,k

Hieronder nog in het kort het overzicht van de communicatie omtrent een kind in een reguliere situatie:

Derde week schooljaar: informatieavond van de huidige groep

Halverwege oktober: 10-minutengesprek voor groep 3 n.a.v. de eerste signalering.

Halverwege november: 10-minutengesprek voor groep 1/2 en 4 t/m 8. De groepsleerkracht bespreekt hoe het sociaal-emotioneel gaat met de leerling en wat de eerste schoolresultaten zijn.

Februari/Maart: 1e rapport voor groep 3 t/m 8, vanaf groep 3 zijn de resultaten van de halfjaarlijkse CITO-toetsen toegevoegd. Groep 2 krijgt een verslag. Tijdens een 10-minutengesprek worden het rapport en de halfjaarlijkse CITO-toetsen besproken. Leerlingen van groep 8 en hun ouders krijgen het definitieve VO- advies.

Juni: 2e rapport. Groep 1 t/m 5 heeft een 10-minutengesprek, omtrent het tweede rapport en/of halfjaarlijkse CITO-toetsen. Groep 6 heeft een driehoeksgesprek waarin gezamenlijk de Verkenning van de Uitstroom Verwachting wordt besproken. Groep 7 heeft een driehoeksgesprek waarin het voorlopig advies voor het VO gegeven wordt.

Voor alle bovenstaande gesprekken geldt dat ouders zich digitaal inschrijven d.m.v. inschrijving in de agenda van Parro die door de groepsleerkrachten wordt opengesteld. Voor groep 4 t/m 8 geldt dat bij alle bovenstaande gesprekken ook de leerling aanwezig is, we noemen dit dan ook driehoeksgesprekken.
We doen dit in Kindcentrum Westwijzer om kinderen meer eigenaarschap geven, de kinderen medeverantwoordelijk te maken en zelf actief te betrekken bij hun eigen ontwikkeling. Ouders en leerkrachten delen een gemeenschappelijk belang: dat het kind gezien zijn mogelijkheden en talenten zich optimaal ontwikkelt op school en thuis. De school, leerling en ouders werken samen aan een aanpak die de ontwikkeling van de leerling stimuleert.

Naast bovenstaande momenten is er altijd de mogelijkheid om afspraak te maken wanneer er zaken te bespreken zijn. Let wel op het volgende: inhoudelijke, persoonlijke zaken worden altijd in een persoonlijk gesprek besproken of wanneer het niet anders kan, telefonisch besproken. Mailen is alleen voor praktische zaken geschikt.

Route van communiceren

Bij vragen en/of opmerkingen vanuit de ouders is het belangrijk eerst naar de huidige groepsleerkracht te gaan. Wanneer ouders direct naar de directie en/of interne begeleider gaan, worden zij gevraagd of de huidige groepsleerkracht op de hoogte is. Komen de groepsleerkracht en de ouders er samen niet uit, dan bestaat er de mogelijkheid voor zowel de groepsleerkracht als de ouders om in gesprek te gaan met de directie en/of interne begeleider. Bij een gesprek tussen ouders en directie en/of interne begeleider wordt dit altijd teruggekoppeld aan de huidige groepsleerkracht. Van ieder gesprek wordt een verslag gemaakt, deze wordt met de ouders gedeeld en vervolgens in ParnasSys opgenomen.

Informatievoorziening gescheiden ouders

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt.
De school volgt hierin de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. De school onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt zich primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling. De school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die niet met het gezag belast is, op de hoogte stelt van gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind. De uitnodiging voor een ouderavond of oudergesprek betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. Onze school voert geen aparte oudergesprekken.

Social media

ICT-geletterdheid neemt een belangrijke plaats in op onze school. Een onderdeel daarvan is dat we kinderen leren hoe ze om moeten gaan met internet en Social Media. Daaronder verstaan we alle communicatie via de smartphone of de computer. Tijdens de informatieavonden van de groepen 5 tot en met 8 gaan we met de ouders in gesprek over hoe de school, kinderen én ouders, om willen gaan met Social Media. De rol van ouders is hierin erg belangrijk, omdat veel van wat er mis kan gaan met Social Media zich buiten schooltijd afspeelt. De gevolgen komen echter wel de klas in. We zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en daarom maken we er per groep afspraken over.

Daarnaast krijgen de kinderen ook lessen over internet en Social Media. Tot slot zal er regelmatig een thema-avond voor ouders over dit onderwerp worden georganiseerd.

Anti-pestprotocol

Kindcentrum Westwijzer is sinds 2013 een Kanjerschool en we gebruiken de Kanjertraining om het pedagogisch klimaat op ons Kindcentrum en het pedagogisch handelen van leerkrachten en pedagogisch medewerkers richting te geven.

De Kanjertraining gaat uit van vijf basisafspraken:

1. We vertrouwen elkaar

2. We helpen elkaar

3. Niemand speelt de baas

4. Niemand lacht uit

5. Niemand blijft zielig

Om het gesprek aan te gaan praten we over gedrag; “Jij bent okay, maar wat je doet is niet okay.” Dit gedrag laat zich plaatsen in vier gedragstypes die symbolisch worden weergegeven met dieren, petten en kleuren.

Petten van de Kanjertraining

Het gaat om het gedrag dat de kinderen vertonen. Het is de bedoeling dat kinderen zich bewust worden van hun eigen gedrag en dat ze voor bepaald gedrag kunnen kiezen.

Witte pet/tijger

De tijger is een kanjer. Hij/zij is tevreden met zichzelf, komt voor zichzelf op en voor anderen. Maar weet ook wanneer het tijd is om weg te lopen.

Rode pet/aap

Neemt niemand serieus ook zichzelf niet, hij/zij lacht overal om. Het is een meeloper en hij/zij versterkt hierdoor het gedrag van de pestvogel.

Gele pet/ konijn

Heeft een negatief zelfbeeld en komt niet voor zichzelf op of voor anderen. Loopt liever snel (bang) weg.

Zwarte pet/pestvogel

Vindt zichzelf geweldig en anderen helemaal niks. En laat dat aan andere kinderen voelen. Alle anderen deugen niet en hij/zij bepaalt zelf wel wat hij doet. Hij/zij pest andere kinderen.

Preventieve maatregelen tegen pesten

Met het geven van de Kanjertrainingslessen en het naleven van de afspraken beogen we preventief pestgedrag te voorkomen. De kinderen leren hoe ze met elkaar om moeten gaan, hoe ze kunnen zeggen dat ze iets niet willen en hoe ze conflicten als een kanjer kunnen oplossen.

Toch kunnen er daarnaast ook situaties op school of in de thuissituatie ontstaan waar je het hebt over structureel pesten. Dit protocol geeft stap voor stap aan hoe we dit pestgedrag in Kindcentrum Westwijzer aanpakken.

Stappenplan pestprotocol

Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten en de kanjer methode negeren volgen we de stappen in dit plan. Van elke stap wordt verslaglegging gemaakt en opgeslagen in ParnasSys.

Stap 1

Laat de leerlingen er eerst zelf (en samen) uit proberen te komen door de “Kanjer methode” te gebruiken. Het omschrijven van het gedrag dat niet leuk ervaren wordt, is belangrijk. Op het moment dat één van de leerlingen er niet uit komt, kan hij/zij er voor kiezen het probleem te negeren, weg te lopen. Helpt dit niet, of lukt dit niet, dan wordt het probleem aan de meester of juf voorgelegd of wordt andere hulp ingeroepen, bijvoorbeeld het kanjermaatje. De leerkracht gaat hier meteen op in of maakt een afspraak met de leerlingen om er in een later stadium op terug te komen, bijvoorbeeld na schooltijd. De leerkracht zorgt ervoor dat alle partijen gehoor krijgen.

Stap 2

De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderend gesprek. Bedoeling is om samen met de leerlingen de ruzie of pesterijen op te lossen, d.m.v. de “win-win” methode en (nieuwe) afspraken te maken. De ouders van beide partijen worden op de hoogte gebracht.

Stap 3

De leerkracht neemt duidelijk stelling en houdt een bestraffend gesprek met de leerling die pest of ruzie maakt. De pester krijgt de volgende consequentie:

 • Twee (2) pauzes binnenblijven.
 • Nablijven tot alle leerlingen vertrokken zijn.
 • Een schriftelijke opdracht zoals een opstel over de toedracht van zijn/haar rol in het pestprobleem.

Er volgt een pedagogisch gesprek tussen de leerkracht en de pester. Dit gesprek heeft als doel; bewustwording van wat hij/zij het gepeste kind aandoet. Er worden afspraken gemaakt met de pester over gedragsveranderingen. Waar nodig geven we ouders adviezen voor externe hulp.

Ook volgt er een gesprek met de ouders van zowel de pester als de gepeste leerling met als doel te werken aan een oplossing en zo het samenwerken te bevorderen. Volgens het inzicht van de leerkracht zijn de kinderen bij deze gesprekken aanwezig. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. Alle ouders van de groep worden op de hoogte gebracht over het feit dat er gepest wordt in de groep van hun kind.

Stap 4

Bij aanhoudend pestgedrag gaat het protocol Time-out, schorsing en verwijdering in werking. Er volgt een gesprek met ouders van de pester waarin wordt uitgelegd dat het protocol Time out en schorsing in werking wordt gezet en wat dat concreet betekent. Zie onderstaand “Protocol time-out, schorsing en verwijdering”.

Achtergronden bij het protocol

In Kindcentrum Westwijzer werken we met de Kanjertraining. We vinden dat ons anti-pestprotocol daarom vanuit het oogpunt van de Kanjertraining moet worden opgesteld. Dit protocol is tot stand gekomen in samenwerking met het team en in overleg met de medezeggenschapsraad. Het anti-pestprotocol zal bij de start van ieder schooljaar in elke groep besproken worden.

Ook krijgt het een plek in de onderwijsgids. In de praktijk zal dit pestprotocol vooral gebruikt worden vanaf groep 4. In de lagere groepen zijn de problematieken doorgaans van een ander karakter en kunnen conflicten vaak direct worden opgelost.

In iedere groep zal er op de manier die de Kanjermethode aanbiedt, omgegaan worden met conflicten en pestgedrag. Mocht het nodig zijn, dan maken we ook in deze groepen gebruik van het anti-pestprotocol. Als het stappenplan gevolgd wordt, slaan we per kind de verslagen op in ParnasSys (leerlingadministratie).

Pesten en agressie op school
Begripsomschrijving

De definitie van pesten: Pesten op school is het systematisch psychisch en/of fysiek mishandelen van één of meer groepsgenoten of andere kinderen die niet in staat zijn zichzelf te verdedigen. Uitingen van specifiek pestgedrag:

 • verbaal
 • fysiek
 • intimidatie
 • isolatie
 • stelen of vernielen van bezittingen
Het verschil tussen pesten en plagen

Het verschil tussen plagen en pesten is groot. Kinderen die elkaar plagen, kunnen elkaar wel aan. Nu eens plaagt de één, dan weer de ander. Een geplaagd kind kan terugplagen. Na een tijdje maken ze het samen weer goed. Bij pesten is dat anders. Pesten is altijd gemeen. Als er wordt gepest, is het ene kind altijd sterker dan de ander. De één wint altijd en het andere kind is altijd de verliezer. Pesten gebeurt nooit zomaar een enkel keertje. Een kind dat wordt gepest, is steeds het mikpunt. Daarom is pesten nooit leuk. Pesten komt voor in het gezin, de buurt of op school.

Hieronder wordt het verschil tussen plagen en pesten in een schema uitgewerkt:

PlagenPesten
Gebeurt onbezonnen en spontaan.Gebeurt met opzet: de pestkop (pestvogel) weet vooraf wie hij of zij zal pesten, op welke manier en wanneer.
Heeft geen kwade bijbedoelingen.De pestkop wil iemand bewust kwetsen of kleineren.
Duurt niet lang, gebeurt niet vaak en is onregelmatig.Kan lang blijven duren, gebeurt meer dan eens, is systematisch. Houdt niet vanzelf op na een poosje.
Speelt zich af tussen “gelijken”.De strijd is ongelijk, de pestkop heeft altijd de overhand: de pestkop voelt zich zo machtig als het slachtoffer zich machteloos voelt.
Is meestal te verdragen of zelfs plezierig, maar het kan ook kwetsend of agressief zijn.De pestkop heeft geen positieve bedoelingen, wil pijn doen, vernielen of kwetsen.
Meestal één tegen één.Meestal een groep (de pestkop, de meelopers en de supporters) tegenover één geïsoleerd slachtoffer.
De rollen liggen niet vast: soms plaagt de één, dan de ander.Het heeft een vaste structuur. De pestkoppen zijn meestal dezelfde persoon/personen. De slachtoffers ook. Als de slachtoffers wegvallen, kan de pestkop op zoek gaan naar een ander slachtoffer.
De pijn, lichamelijk of geestelijk, is draaglijk en van korte duur.Als er niet op tijd wordt ingegrepen, kunnen de lichamelijke en geestelijke gevolgen ingrijpend zijn en lang nawerken.
De relaties worden na het plagen meteen hervat.Het is niet makkelijk om na het pesten een
evenwichtige relatie te vinden. Het herstel gaat moeilijk en traag.
De groep lijdt niet onder plagerijen.De groep lijdt onder een dreigend, onveilig
gevoel. Iedereen is angstig, de kinderen
vertrouwen elkaar niet meer. Ze zijn niet erg
open of spontaan en er zijn weinig vriendjes of echte vriendschappen in de groep.

Protocol time-out, schorsing en verwijdering

We gaan over op het stappenplan van time-out, schorsing of verwijdering

 • Nadat is gebleken dat de schoolspecifieke sancties onvoldoende effect hebben op het gedrag van de leerling;
 • Wanneer kinderen aanhoudend wangedrag of storend gedrag vertonen en hiermee de veiligheid van zichzelf en/of van anderen in het gevaar brengt;
 • In extreme situaties, waarbij de aanwezigheid van de leerling als lichamelijk of psychisch bedreigend wordt ervaren door medeleerlingen en/of medewerkers;
 • Bij ernstig wangedrag van de ouder(s) waardoor de ouders een bedreiging vormen voor de orde, rust en/of veiligheid op school;
 • Wanneer gedrag van ouders samenwerking onmogelijk maakt waardoor de school het wangedrag van de leerling niet effectief kan aanpakken.

Wangedrag heeft verschillende verschijningsvormen, o.a.:

Verbaal:schelden – schreeuwen- bedreigen

Non-verbaal:slaan – schoppen – spugen – duwen

Handelingen:stelen – dealen – gevaarlijke voorwerpen zoals messen meenemen

Sociale media: bedreigen, zwartmaken en verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal

Onder storend gedrag verstaan wij onder andere: Gemaakte afspraken in de klas en of de school herhaaldelijk negeren, hierin niet gecorrigeerd kunnen worden en brutaal zijn tegen de medewerkers. Niet naar de medewerker toe gaan als hij of zij dit vraagt, weglopen uit de school of van het plein.

 

het stappenplan dat wij hanteren: 

 1. De laatste waarschuwing
  Bij herhaling van gedrag zoals hierboven benoemd, brengen wij de ouders op de hoogte. Wij overhandigen het beleid rond schorsing en verwijdering. De leerling krijgt de laatste waarschuwing. De stappen die voorafgaan aan de laatste officiële waarschuwing vallen onder schooleigen beleid.
 2. Time-out
  Vindt gedrag waar de leerling op aangesproken is, nogmaals plaats, dan gaan we over tot een time-out. Het besluit hiertoe neemt de directeur.
  Dit betekent dat de leerling een dag de toegang tot de groep ontzegd wordt. De leerling moet buiten de groep onder toezicht schoolwerk maken. De leerkracht bepaalt welk werk de leerling moet uitvoeren. De leerling mag niet deelnemen aan de groepslessen en de pauzes.
  De directeur brengt de ouders op de hoogte. Er komt een schriftelijke melding van de time-out voor de ouders en in het dossier van de leerling, hierin wordt verwezen naar het beleid. De school vermeldt het incident in de incidentenregistratie. Daarnaast wordt vermeld wat de gevolgen zijn als de leerling een tweede time-out krijgt
 3. Tweede time-out
  Bij de tweede time-out brengt de schoolleiding het College van Bestuur op de hoogte. De directeur en de intern begeleider overleggen over de vervolgstappen, welke maatregelen worden genomen om de derde keer te voorkomen en melden de leerling aan voor bespreking in het Extern Zorg Team. Daarbij is tenminste de schoolmaatschappelijk werker aanwezig. Verder kan de schoolleiding bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar, de schoolcontactpersoon en/of een medewerker van de GGD uitnodigen. De directeur informeert de ouders en de leerling wat de gevolgen zijn als de leerling een derde time-out krijgt.
 4. Derde time-out
  De schoolleiding geeft maximaal drie keer tot een time-out aan eenzelfde leerling gedurende de gehele schoolperiode. Na de derde keer brengt de schoolleiding opnieuw de ouders en de leerling op de hoogte van het beleid en de gevolgen van deze derde time-out.
 5. Schorsing
  Als er voor de vierde keer sprake is van wangedrag gaat de schoolleiding over tot schorsing*. Artikel 40c WPO is hier van toepassing. Dit is een tijdelijke verwijdering van maximaal vijf schooldagen, waartoe de schoolleiding overgaat na  overleg met de leerkracht, intern begeleider en voorzitter College van Bestuur. De voorzitter College van Bestuur neemt het besluit tot schorsing.
  De leerling krijgt huiswerk mee, dit wordt verzorgd door de leerkracht. De school verzorgt twee keer in de week instructie voor de leerling. De schoolleiding brengt de ouders op de hoogte van het schorsingsbesluit. In het schorsingsbesluit staan de redenen van de schorsing, de ingangsdatum en de duur van de schorsing en de bezwaarclausule. Als de ouders het niet eens zijn met de inhoud van het besluit, kunnen zij binnen zes weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen. De directeur deelt vervolgens de schorsing schriftelijk mee aan de ouders, de leerplichtambtenaar en het College van Bestuur van Kans & Kleur. De directeur brengt de inspectie van het onderwijs op de hoogte van de schorsing via het formulier op de site van de inspectie (internet schooldossier).
  De school gebruikt de schorsingsperiode om met ouders, de coördinator van het Centrum Passend Onderwijs en andere deskundigen de onderwijsbehoeften nader vast te stellen en te onderzoeken hoe en waar de leerling het beste verder onderwijs kan volgen. In dit overleg wordt ook besproken wat de gevolgen zijn als de leerling opnieuw op zijn gedrag moet worden aangesproken.
 6. Verwijdering, artikel 40 lid 11 WPO is van toepassing
  Als er na de schorsing geen verbetering in het gedrag is en er nog geen andere oplossing gevonden is dan kan bij het volgende ontoelaatbare gedrag worden overgegaan tot verwijdering. Tegelijk met het voornemen tot verwijdering en vóórdat overgegaan wordt tot een besluit, nodigt het bestuur de ouders uit voor een gesprek. Het bevoegd gezag stelt de ouders schriftelijk in kennis van het voornemen tot verwijdering en geeft aan welke stappen achtereenvolgens gezet worden en wat er in de periode waarin de procedure loopt van de ouders en de leerling wordt verwacht. Ouders worden ook expliciet verwezen op de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen het voornemen. Zij krijgen hiervoor een periode van maximaal zes weken. De leerplichtambtenaar en de inspectie ontvangen een afschrift van de brief met het voornemen tot verwijdering.De school moet er vervolgens voor zorgen dat voor de leerling binnen een periode van acht weken een plaats gevonden is op een passende school en dat de leerling in die periode, indien enigszins mogelijk, niet thuis komt te zitten. De school blijft er in de totale periode van de procedure verantwoordelijk voor dat de leerling zo normaal mogelijk onderwijs kan blijven volgen. Onderdeel van de procedure kan zijn dat de leerling eerst voor een beperkte periode wordt geschorst, conform de daarvoor geldende spelregels.De leerplichtambtenaar stelt zich regelmatig actief op de hoogte van de voortgang van het totale traject van verwijdering en ondersteunt en bemiddelt waar nodig en mogelijk bij het zoeken naar een passende andere school. De inspectie heeft in dit proces formeel geen bemoeienis. Wel kijkt ze, desgewenst, op afstand mee en kan in een incidenteel geval bemiddelen bij het zoeken naar een passende oplossing.Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling kan slechts na het volledig doorlopen van de totale procedure en via een schriftelijke mededeling aan de ouders. Het ligt voor de hand dat een school over deze definitieve stap eerst overleg voert met de betrokken leerplichtambtenaar om er zeker van te zijn dat de procedures zorgvuldig zijn doorlopen. Leerplicht en inspectie ontvangen een afschrift van de betreffende brief, waarin ook weer de mogelijkheid van het aantekenen van bezwaar moet zijn opgenomen.Als de procedure, ondanks alle geleverde inspanningen, niet resulteert in plaatsing van de leerling op een andere school, dan kan het bevoegd gezag overgaan tot het uitschrijven van de leerling. De leerplichtambtenaar zal zich vanaf dat moment actief moeten blijven in zetten om de leerling alsnog en zo snel mogelijk onderwijs te laten volgen.NB: Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere school (BO of S(B)O) is gevonden om de leerling op te nemen of wanneer aantoonbaar is dat het bevoegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen. De ouders hebben ook hier een bezwaarmogelijkheid. Als er bezwaar is gemaakt, dan beslist het bevoegd gezag binnen vier weken.In extreme situaties waarbij door wangedrag van leerling of ouders de veiligheid van leerlingen en/of medewerkers acuut en zeer ernstig in het geding is, kan het College van Bestuur besluiten direct over te gaan tot schorsing of het voornemen tot verwijdering zonder time-out. Het College van Bestuur dient dan wel te motiveren wat het veiligheidsrisico is.

Info over bestuur, ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR)

Stichting Kans & Kleur

Kindcentrum Westwijzer is een van de scholen van samenwerkingsstichting Kans & Kleur. Kans & Kleur is verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs op alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen in de plaatsen Alverna, Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen zelf. De samenwerkingsstichting Kans & Kleur zal al het mogelijke doen om een rijke schakering van onderwijs (wat betreft onderwijskundige concepten en grondslag) in alle woonkernen te kunnen bieden.

De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) binnen het onderwijs van Kindcentrum Westwijzer bestaat momenteel uit 3 leerkrachten en 3 ouders. De MR geeft advies en instemming aan de directeur over bepaalde besluiten die het beleid van de school aangaan. Voor de leerkrachten gaat dat veelal over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Voor de ouders gaat het om de inhoud en structuur van het onderwijs. De MR van Kindcentrum Westwijzer stelt elk jaar een eigen thema vast waarover zij uit eigen initiatief advies uitbrengt aan de directie. In de nieuwsbrief worden de vergaderdata bekend gemaakt en wordt ook kort verslag uitgebracht over de onderwerpen die in de vergaderingen aan bod komen.

Naast de MR bestaat er voor alle scholen van de Stichting Kans & Kleur een Gemeenschappelijke MR (GMR). Deze geeft advies en instemming over onderwerpen die door de stichting voor alle scholen gezamenlijk geregeld worden. Kindcentrum Westwijzer is door een ouder vertegenwoordigd in de GMR. Voor komend schooljaar is dat Judith van der Linden. Judith heeft regelmatig overleg met de voorzitter van de MR. 

De Ouderraad

De Ouderraad (OR) heeft als taak, volgens het Ministerie van Onderwijs, een intermediair te zijn tussen ouders en school. De OR heeft geen wettelijke status, de Medezeggenschapsraad (MR) echter wel. De OR informeert ouders over en betrekt ze bij (buiten)schoolse activiteiten. Het mede organiseren en het bieden van praktische ondersteuning bij deze activiteiten/festiviteiten is ook een taak van de OR.
De OR int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt gebruikt voor activiteiten, zoals Sinterklaas, kerst, carnaval en voor (buiten)schoolse activiteiten. De Ouderbijdrage is in 2021-2022: Voor één kind € 15,00, voor twee kinderen € 30,00 en voor drie kinderen of meer € 45,00. In de jaarvergadering van de OR wordt de ouderbijdrage voor 2022-2023 vastgesteld. Daarna wordt ouders verzocht de bijdrage te betalen. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan de activiteiten.
De vergaderingen van de OR zijn openbaar. Zes keer per schooljaar is er op school een bijeenkomst. Voor de data en de notulen kunt u de website van de school raadplegen. Tijdens de vergadering is ook iemand van school aanwezig. De ouderraad organiseert incidenteel een thema-avond. In de nieuwsbrief wordt door de ouderraad gemeld wanneer de vergaderingen en de thema-avond zijn.

Klankbordgroep

Kindcentrum Westwijzer heeft een Klankbordgroep met ouders. Momenteel zijn er 7 ouders lid van deze groep en er zal halverwege het schooljaar een oproep worden gedaan voor nieuwe leden. De huidige groep komt ongeveer om de 6 tot 8 weken bij elkaar op donderdagavond. Een tweede klankbordgroep op een andere avond is mogelijk. De ouders van de klankbordgroep geven de directie input vanuit het ouderperspectief. We bespreken allerlei zaken die het Kindcentrum betreffen, zoals de communicatie, de organisatie van schoolse zaken, kinderopvang, beleid(voornemens) enzovoort. De klankbordgroep heeft geen bevoegdheid om zaken goed of af te keuren. U kunt altijd contact met Karin Boon of Sandra Moser opnemen wanneer u belangstelling heeft om u bij de klankbordgroep aan te sluiten.

Kinderraad

In het kader van eigenaarschap, meervoudige publieke verantwoording en het stimuleren van actief burgerschap vinden wij het belangrijk dat kinderen gehoord worden en inspraak hebben op de gang van zaken op ons Kindcentrum. Door de groepen 5 tot en met 8 wordt één klassenvertegenwoordiger per groep verkozen om deel te nemen aan de Kinderraad. Deze vindt vier keer per schooljaar onder schooltijd plaats op de hoofdlocatie. Dit schooljaar begeleidt Sandra Moser de Kinderraad. Ter voorbereiding van de Kinderraad wordt de leden gevraagd in hun eigen groep een aantal zaken te inventariseren. Die input neemt de klassenvertegenwoordiger mee naar de bijeenkomst van de Kinderraad. Na elke bijeenkomst worden notulen uitgewerkt en koppelen de leden wat besproken is terug in hun groep.

Vertrouwenscommissie en de klachtenregeling

Kans & Kleur heeft een klachtenregeling die geldt voor alle scholen die bij Kans & Kleur zijn aangesloten en voor de hele organisatie. Kans & Kleur hecht aan een zorgvuldige klachtafhandeling. In iedere klacht ligt immers een advies besloten. Mensen kunnen met hun klacht in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht en de schooldirecteur. Zijn ze niet tevreden met de wijze waarop de school de klacht heeft afgehandeld dan kunnen ze terecht bij het bestuur van Kans & Kleur. Voorwaarde is wel dat de directeur van de school op de hoogte is van de klacht.

Onafhankelijke vertrouwenscommissie

Omdat mensen soms een drempel ervaren een klacht zelf aan de school voor te leggen of omdat mensen soms het gevoel hebben dat zij onvoldoende gehoor vinden, heeft Kans & Kleur een onafhankelijke vertrouwenscommissie. Deze vertrouwenscommissie staat mensen met een klacht ter zijde. De mensen die zitting hebben in deze commissie zijn niet in dienst van Kans & Kleur en zijn daarmee onafhankelijk. De vertrouwenscommissie kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Kans & Kleur of één van haar scholen : ouders, medewerkers, leerlingen, buurtbewoners of samenwerkingspartners. De vertrouwenscommissie kent geen termijn waarbinnen ze ingeschakeld moet worden.

In de vertrouwenscommissie van Kans & Kleur hebben de volgende mensen zitting: Mevr. Truus Palmen 06-29233401
Dhr. Wilm Janssen 024-3977937 of 06-17421434

Klachtencommissies voor Katholiek Onderwijs

Kans & Kleur is aangesloten bij de klachtencommissie voor Katholiek Onderwijs. Schoolbesturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en besturen van Regionale Expertisecentra zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling op te stellen. Een van de onderdelen daarvan is het instellen van of aansluiten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze Commissie neemt kennis van klachten over een gedraging of beslissing van iemand die betrokken is bij de desbetreffende school. De Commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De Commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen. Een klacht moet binnen een jaar worden ingediend bij de commissie. Het adres van deze commissie is: Bureau van de geschillen-, bezwaren en klachtencommissies voor het Katholiek Onderwijs, Postbus 82324 2508 EH, Den Haag. Op de site www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl vindt u de klachtenprocedure van deze commissie.

Samenwerkingsverband Stromenland

Sinds 1 augustus 2014 zijn alle scholen verplicht elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Scholen en schoolbesturen werken met elkaar samen, omdat goed te organiseren. Dat doen ze in regio’s, in zogenaamde samenwerkingsverbanden. De scholen uit de gemeente Wijchen horen bij Samenwerkingsverband Stromenland.

Contactgegevens Samenwerkingsverband Stromenland: Panovenlaan 1, 6525 DZ Nijmegen 024-3790431 Email: info@nullstromenland.nl
Website: www.stromenland.nl