Ouderraad

Gegevens OR 2023-2024

Het dagelijks bestuur van de ouderraad bestaat uit de volgende personen:

De leden van de OR

vlnr: Wouter, Judith, Willeke (voorzitter), Ylona, Maartje, Gerwin (penningmeester), Sandra (secretaris)

De OR is per email te bereiken:

ouderraadwestwijzer@nullgmail.com

Notulen ouderraadsvergadering