Het doel van een schoolreisje kan verschillen. Over het algemeen willen we de leerlingen leren om van huis te zijn en zodoende de zelfstandigheid, de weerbaarheid en het wereldbeeld te vergroten. Een ander doel is dat we elkaar leren kennen in een andere omgeving dan de school, zodat we meer en beter begrip voor elkaar kunnen opbrengen. Sommige bestemmingen geven kinderen de gelegenheid om opgedane kennis in de praktijk te toetsen. Andere bestemmingen geven kinderen de gelegenheid samen te werken, spelen en leren.

Wanneer uw kind op Kindcentrum Westwijzer komt, is vooraf bekend welke schoolreisjes uw kind op school gaat krijgen en hoeveel die reisjes u gaan kosten. Dit laatste onder voorbehoud van prijsverhogingen, hier zal om de drie à vier jaar naar gekeken worden.

Per twee groepen zijn er twee schoolreisjes uitgezocht en die wisselen elkaar elk jaar af. Dit zorgt ervoor dat alle leerlingen in 8 jaar Westwijzer alle schoolreisjes meemaken.

In onderstaand schema kunt u zien welke groepen naar welke bestemming gaan en wat het de ouders in dat jaar per kind gaat kosten.

GroepJaarBestemmingVervoerKosten ouders
1 en 2oneven jarenElckerlyc OssAuto’s€ 7,50
even jarenBlije DriesAuto’s€ 7,50
3 en 4oneven jarenBurgers’ Zoo ArnhemBus€ 17,50
even jarenMalkenschoten ApeldoornBus€ 17,50
5 en 6oneven jarenOpenluchtmuseum ArnhemBus€ 20,00
even jarenBike Adventures HerpenAuto’s€ 15,00
7elk jaarToverland in KronenbergBus€ 25,-
8elk jaarKampFiets€ 69,00

Deze prijs is inclusief een consumptie (ijsje en/of drinken) en eventueel parkeergeld of een kilometervergoeding van de begeleidende auto die altijd meegaat voor calamiteiten. Er is per bestemming maar één begeleidende auto nodig.

Voorafgaand aan een aanpassing van deze prijzen wordt dit in de MR besproken en akkoord bevonden.

Groep 8 heeft altijd het kamp. De kinderen gaan dan drie dagen met twee overnachtingen weg. Omdat dit ouders in dat jaar al geld kost, gaan we niet met groep 8 op schoolreis. Op de dag dat alle groepen op schoolreis gaan, heeft groep 8 een sport- en speldag in de buitenlucht. Deze dag is voor ouders kosteloos.

We willen proberen de ouders die meegaan om een groepje leerlingen te begeleiden zo veel mogelijk vrij van betalen te houden. Dit lukt doordat de ouderraad en school gezamenlijk de toegangsprijs van het park of evenement voor hen betalen. Ouders die regelmatig op school actief zijn, zoals
groepscontactouders en werkgroep leden, gaan voor als ze mee willen met het schoolreisje.

In sommige jaren blijft er geld over van wat ouders betalen. Dit wordt bewaard voor de keren dat we aan de bijdrage van ouders te kort komen. Zo hoeven we niet elk jaar opnieuw de kosten voor ouders te berekenen en aan te passen.