Zorgstructuur

Onderstaand schema geeft weer hoe de zorgstructuur in het kader van Passend Onderwijs geregeld is. Onder het schema wordt daar waar nodig uitleg gegeven bij de diverse onderdelen. In het kader van Passend Onderwijs staat het kind centraal. De school vormt samen met het kind en de ouders of verzorgers de kern van de samenwerking.

Uitleg

Basisondersteuning = de ondersteuning die de school zelf binnen de eigen organisatie kan bieden.

Extra ondersteuning = de ondersteuning om de school heen.

Onderwijsondersteuner = een vast aanspreekpunt voor de IB-er of een deskundige die in de school komt voor een arrangement.

Onderwijszorgcentrum Wijchen = een centrum in Wijchen met als kerntaak de gehele stichting te versterken wat betreft Passend Onderwijs. Het OZC ondersteunt de scholen in hun bijdrage aan Passend Onderwijs in Wijchen.

IB-er = Intern Begeleider met als kerntaak de coördinerende zorg voor alle kinderen.

IB-netwerk = Bijeenkomst van alle IB-ers van Kans & Kleur, bedoeld om elkaar te versterken.

Groeidocument = het document dat gestart wordt zodra een kind meer zorg nodig heeft.

Ontwikkelingsperspectief = het document dat een kind krijgt wanneer hij een eigen leerlijn volgt.

Sociaal wijkteam Wijchen = in dit team werken professionals op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid. Wijchen kent meerdere inlooppunten, zie www.sociaalwijkteamwijchen.nl.

Drieluik = gepland overleg tussen de IB-er, de schoolmaatschappelijk werker en de GGD.

Groot Overleg = multidisciplinair overleg om een vraag rondom een leerling met elkaar te beantwoorden. Ouders zijn hier ook bij aanwezig.

Commissie Toelaatbaarheid = een commissie van samenwerkingsverband Stromenland die de toelaatbaarheidsverklaring af geeft voor plaatsing van de leerling in het Speciaal (Basis) Onderwijs.